...
Loga Fundusze Europejskie

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 26 września, 2014

powiatowe konsultacje z organizacjami pozarzadowymim25 września 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju odbyło się otwarte spotkanie w ramach konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sześciu organizacji pozarządowych, tj. SZRiPS, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia na Rzecz Bukowiny, SIRON, Stowarzyszenia Kobiet Goraja – Kobieta Aktywna oraz Forum Organizacji Pozarządowych. W konsultacjach uczestniczyli także pracownicy Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego oraz wicestarosta Stanisław Schodziński.

Głównym celem spotkania było przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. „Projektu” rocznego programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok w celu wyrażenia opinii o projekcie. Przedstawicieli trzeciego sektora przywitał Stanisław Schodziński. Wicestarosta mówił m. in.:Dziękuję za państwa dzisiejsza obecność, ale przede wszystkim dziękuję za działalność społeczną i niejednokrotnie działalność w obszarach, gdzie nie zawsze może dotrzeć samorząd. Działanie woluntarystycznie i dajecie się poznać jako prawdziwi społecznicy miłujący naszą tradycję, kulturę, jako działacze sportowi i społeczni.

Zofia Siek z Wydziału Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego przedstawiła najważniejsze założenia programu współpracy oraz zakres i termin konsultacji społecznych. Podczas dyskusji m. in. za sprawą Grzegorza Małysza rozmawiano o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz kwestiach związanych z funduszami PFRON i imprezach integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Katarzyny Linert ze Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju i Przedsiębiorczości Społecznej apelowała do władz samorządowych o większą współpracę „pozafinansową” z organizacjami pozarządowymi oraz lepszą wzajemna komunikację i rzetelną działalność informacyjną. Jak podkreślała Linert Samorząd Powiatowy mógłby służyć trzeciemu sektorowi m. in. pomocą prawną lub w zakresie „systemowych rozwiązań”, z których mogłaby korzystać większa ilość organizacji pozarządowych.

Podczas dyskusji przewijały się także kwestie problemów lokalowych z jakimi borykają się organizacje pozarządowe oraz kwestie związane z niskimi środkami przeznaczonymi na dofinansowanie konkretnych projektów. Stanisław Schodziński zaznaczył, że samorząd jest w stanie służyć organizacjom doraźną pomocą prawną oraz m. in. salą konferencyjna Starostwa Powiatowego na cele organizacji spotkań czy szkoleń. Wszystkie zgłoszone uwagi zostały odnotowane i w miarę możliwości będą wprowadzane do programu współpracy.