...
Loga Fundusze Europejskie

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 9 września, 2014

herb powiatuOgłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji „Projektu” Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok.

1. Przedmiot konsultacji:
Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu aktu prawa w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. „Projektu” rocznego programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok w celu wyrażenia opinii o przedmiotowym projekcie.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
– rozpoczęcie konsultacji – 15 wrzesień 2014 r.
– zakończenie konsultacji – 30 wrzesień 2014 r.

3. Forma konsultacji:
– konsultacje prowadzone będą w formie pisemnego wyrażenia opinii oraz otwartego spotkania w dniu 25 września 2014 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej (I piętro) Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94.

4. Zasięg terytorialny konsultacji:
– w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie Powiatu Biłgorajskiego, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone w czasie konsultacji, tj. do dnia 30 września 2014 r. należy kierować na adres: Wydział Edukacji, Promocji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: adziedzic@bilgorajski.pl lub zsiek@bilgorajski.pl, w przypadku pytań tel. 84 688 20 49.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział w konsultacjach.

Projekt Programu Współpracy >>TUTAJ<<
Uchwała Zarządu Powiatu >>TUTAJ<<