...
Loga Fundusze Europejskie

Konwersja baz danych do schematu 2021

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 5 grudnia, 2022
Aktualizowana na bieżąco mapa danych (obrazująca postęp konwersji do schematu 2021) znajduje się pod adresem:

https://www.bilgorajski.pl/geoportal/mapa-danych

***

INFORMACJA:

Informuję, iż w okresie od 14 listopada 2022 roku Starosta Biłgorajski planuje dokonać konwersji poszczególnych baz danych GESUT i BDOT500 do nowych struktur. Przedmiotowa konwersja będzie miała na celu dostosowanie istniejących baz danych do zgodności z pojęciowymi modelami danych, określonymi w aktualnych przepisach.
W związku z konwersją baz danych BDOT500, GESUT utworzonych ze schematami baz określonymi w rozporządzeniach z 2015 r. do schematów określonych w rozporządzeniach z 2021r. informuję, iż konwersji podlegać będą tylko elementy na warstwach wzorcowych znajdujących się oryginalnie we wzorcowej bazie danych BDOT500 i GESUT. Elementy wprowadzone na dodatkowych warstwach utworzonych przez użytkownika nie będą konwertowane.

Automatyczna wymiana danych baz danych GESUT i BDOT500 z wykonawcami prac geodezyjnych po wykonaniu konwersji – nie będzie możliwa w przypadku wcześniejszego pobrania plików do modyfikacji z baz danych sprzed konwersji.

W związku z powyższym informuję, iż należy mieć na uwadze, iż w przypadku przekazywania dokumentacji geodezyjnej do zasobu po dniu 11.11.2022, koniecznym będzie wcześniejsze ponowne pobranie danych i oddanie plików zgodnych z nowym schematem aplikacyjnym.

W celu ponownego pobrania danych należy kontaktować się z obsługą zgłoszeń: tel. 84-688-20-83.