...
Loga Fundusze Europejskie

geoportal aktualności

Konwersja baz danych do schematu 2021

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 5 grudnia, 2022
Aktualizowana na bieżąco mapa danych (obrazująca postęp konwersji do schematu 2021) znajduje się pod adresem:

https://www.bilgorajski.pl/geoportal/mapa-danych

***

INFORMACJA:

Informuję, iż w okresie od 14 listopada 2022 roku Starosta Biłgorajski planuje dokonać konwersji poszczególnych baz danych GESUT i BDOT500 do nowych struktur. Przedmiotowa konwersja będzie miała na celu dostosowanie istniejących baz danych do zgodności z pojęciowymi modelami danych, określonymi w aktualnych przepisach.
W związku z konwersją baz danych BDOT500, GESUT utworzonych ze schematami baz określonymi w rozporządzeniach z 2015 r. do schematów określonych w rozporządzeniach z 2021r. informuję, iż konwersji podlegać będą tylko elementy na warstwach wzorcowych znajdujących się oryginalnie we wzorcowej bazie danych BDOT500 i GESUT. Elementy wprowadzone na dodatkowych warstwach utworzonych przez użytkownika nie będą konwertowane.

Wdrożenie na terenie Powiatu Biłgorajskiego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 23 czerwca, 2022

WAŻNA INFORMACJA !!!!

Informuję, iż dnia 16 czerwca 2022 roku wdrożono na terenie Powiatu Biłgorajskiego układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH. W ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wykonano:

  1. Modernizację szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, w wyniku której adaptowano do sieci 107 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej oraz 10 punktów szczegółowej osnowy geodezyjnej wielofunkcyjnej, założono 398 nowych punktów szczegółowej osnowy wysokościowej – na terenie całego Powiatu Biłgorajskiego z wyłączeniem jednostek ewidencyjnych 060205_4 Frampol Miasto, 060205_5 Frampol, 060214_2 Turobin, 060206_2 Goraj;
  2. Utworzenie osnowy szczegółowej dwufunkcyjnej na terenie jednostki ewidencyjnej 060206_2 Goraj i 060214_2 Turobin, składającej się ze 115 nowych punktów;
  3. Utworzenie modelu wysokościowego na terenie całego powiatu wysokościowego;
  4. Przeliczenie rzędnych obiektów bazy danych GESUT i BDOT500 – na poszczególnych jednostkach ewidencyjnych;
  5. Przeliczenie wysokości osnów szczegółowych i osnów pomiarowych.

Udostępnianianie materiałów zasobu

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 10 marca, 2022

<< — Tutaj zamówisz mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu! Zamówione materiały dostarczymy elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej. Starostwo Powiatowe w Biłgoraju uruchomiło kolejną funkcjonalność geoportalu powiatowego (http://bilgorajski.geoportal2.pl/)w ramach projektu e-geodezja – cyforwy zasób województwa lubelskiego (więcej o projekcie). Założenie konta jest bezpłatne. W przypadku […]

Usługa udostępniania danych WFS

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 10 marca, 2022

Udostępnianie materiałow zasobu rozszerzone o ZUD

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 10 marca, 2022

Tutaj zamówisz mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, wyrys i wypis oraz inne materiały zasobu bez wychodzenia z domu! Na portalu można złożyć także wniosek o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Zamówione materiały dostarczymy elektronicznie lub przy pomocy poczty tradycyjnej.

Modernizacja szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy

Kategoria: geoportal aktualności Opublikowano: 10 marca, 2022
W związku z przeprowadzoną przez Starostę Biłgorajskiego modernizacją szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy na terenie jednostki ewidencyjnej Biłgoraj oraz części jednostki Księżpol – informujemy, iż w związku z aktualizacją bazy danych BDSOG mogą wystąpić chwilowe przerwy w publikowaniu tych danych oraz nieprawidłowości związane z dublowaniem się punktów (do czasu pełnego zaktualizowania danych).
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa.

Dane dotyczące modernizowanej osnowy: Obiekt zlokalizowany jest na 19 arkuszach mapy topograficznej, w skali 1:10 000