...
Loga Fundusze Europejskie

KPRM: 10 mln zł dla NGO pomagającym uchodźcom

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 16 marca, 2022

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła możliwość składania ofert na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Oferty można składać do wyczerpania środków, a łączny budżet uruchomionej pierwszej transzy to 10 mln zł. Dodatkowo zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert dzięki uchwalonej wczoraj ustawie dot. pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

pomagam ukrainie
Organizacja musi wykazać w ofercie, że ma możliwości zrealizowania zadania, w tym dysponuje niezbędnymi do tego zasobami, na obszarze wskazanym w ofercie. Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu wynosi 100 tys. zł, a maksymalna wartość 500 tys. zł. Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu nie jest wymagane. Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu można składać do wyczerpania środków:
    osobiście: Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
    przez ePUAP
    mailowo na adres: bprm@kprm.gov.pl

Więcej informacji o naborze oraz wzór formularza oferty znajduje się na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów >>KLIKNIJ<<