...
Loga Fundusze Europejskie

DemoDay – prezentacja startupów, które odniosły sukces

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 24 lutego, 2021

W imieniu zespołu Wschodniego Akceleratora Biznesu serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w DemoDay, podczas którego 14 innowacyjnych spółek zaprezentuje efekty 6 miesięcznej inkubacji. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy czwartek godziny 10.00 na platformie Zoom, oraz będzie transmitowane na żywo na kanale Youtube. Szczegóły w poniższym artykule.

Wschodni Akcelerator Biznesu to platforma startowa dla nowych pomysłów. Jest ona finansowana w ramach projektu realizowanego przez PARP z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020, a celem przedsięwzięcia jest inkubacja  podmiotów poprzez rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup za pomocą kompleksowego programu wsparcia, służącego przekształcaniu pomysłów biznesowych w produkty, dostosowanie ich do warunków rynkowych według przyjętej metodologii oraz opracowanie rentownych modeli biznesowych. Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby innowacyjnych przedsiębiorstw, budowanie i promowanie ekosystemu przedsiębiorczości typu start-up w Polsce Wschodniej.

Za zarządzanie Platformą odpowiedzialny jest Puławski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. (jako Animator/Partner wiodący) przy wsparciu 8 partnerskich podmiotów (instytucje otoczenia biznesu, akceleratory, uczelnie, instytuty badawcze, duże/średnie przedsiębiorstwa, fundusze VC). Do współpracy przy realizacji projektu (jako ekosystem utworzony wokół Platformy) zaangażowano również wiele podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, funduszy kapitałowych, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw. Podmioty będą podejmować działania w zakresie szerzenia kultury przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców.

25 luitego br., odbędzie się DemoDay, podczas którego 14 innowacyjnych spółek zaprezentuje efekty 6 miesięcznej inkubacji. Wydarzenie rozpocznie się w najbliższy czwartek godziny 10.00 na platformie Zoom, oraz będzie transmitowane na żywo na kanale Youtube:

Rejestracja: https://www.demo-day.pl/  
Emisja na żywo na kanale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=3Hql5VcFSeo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0dSQHaSLPxXwWJkBowtl17fTM8RW2vPbqvxYnltY4o5jjgsdq8AnM_uM4

Agenda spotkani:
godz. 10:00 ROZPOCZĘCIE WYDARZENIA
godz. 10:05 PRZYWITANIE GOŚCI – TOMASZ SZYMAJDA PREZES PUŁAWSKIEGO PARKUNAUKOWO – TECHNOLOGICZNEGO SP. Z O.O.
godz. 10:10 INAUGURACJA WYDARZENIA – ARTUR SOBOŃ WICEMINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYC
godz. 10:15 JAROSŁAW STAWIARSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
godz. 10:20 MIKOŁAJ RÓŻYCKI ZASTĘPCA PREZESA POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
godz. 10:25 GRZEGORZ KĄDZIELAWSKI WICEPREZES GRUPY AZOTY S.A.

godz. 10:30 PITCH STARTUP – 4
. WASTE LAB SP. Z O.O.
. MYEGG SP. Z O.O.
. MIGOTEKA SP. Z O.O.
. WASBO SP. Z O.O.

godz. 12:00 PRZERWA KAWOWA

godz. 12:10 PITCH STARTUP – 4
. NAWIRATION SP. Z O.O
. MYBACKLOG SP. Z O.O.
. EPINOTE AI. SP Z O.O.
. GURUANTEAZZY SP. Z O.O.

godz. 13:30 PRZERWA

godz. 14:00 PITCH STARTUP – 4
. FAIR SP. Z O.O.
. SCIENCE AND INNOWATION CENTER SP. Z O.O.
. COMPETENCE HUB SP. Z O.O.
. VOICEMODE SP. Z O.O.

godz. 15:30 PRZERWA

godz. 15.40 PITCH STARTUP – 2
. KONTRAI.COM
. EAZY OZE SP. Z O.O.