...
Loga Fundusze Europejskie

LEAD – Learning, Experiencing and Awareness of the Diversity

Kategoria: rok 2017 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: Erasmus+.

Okres realizacji projektu: 02.10.2017r. – 01.10.2019r.

Całkowita wartość projektu

379 218,22 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

88 548,20 zł

Całkowita wartość projektu wyniosła: 90920 EURO.

Cel projektu: Projekt realizowany był ze szkołami z Bułgarii, Hiszpanii i Włoch. Celem przedsięwzięcia było pokazanie różnic kulturowych jakie występują w Europie na podstawie kultur narodowych państw, z których pochodzili uczestnicy projektu.

Miejsce realizacji: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ.

Opis zadań, korzyści: Podczas realizacji projektu uczniowie wraz z opiekunami odwiedzili kraje partnerskie. Gospodarze przygotowywali program wizyty zgodny z zadaniami projektowymi, który zawierał: wycieczki po odwiedzanym kraju, prelekcje oraz warsztaty. Nauczyciele i uczniowie mieli możliwość wymiany myśli, poglądów i doświadczeń na temat różnic kulturowych państw biorących udział w przedsięwzięciu. Ponadto młodzież mogła poznać rówieśników z różnych państw. Udział w projekcie przyczynił się do rozwoju kreatywności uczniów, umiejętności interpersonalnych, fotograficznych, z zakresu kompetencji informatycznych oraz praktycznego posługiwania się językiem angielskim.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: Koordynator: Bożena Sidor. Zespół wspierający: Aneta Swatowska, Ewa Papierz, Patrycja Kanty, Barbara Beda, Marta Pindor, Maria Kanty, Anna Dobraczyńska, Andrzej Szatowski.

Opracował: I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ

{gallery}projekty/029/galeria{/gallery}