...
Loga Fundusze Europejskie

Lokalne Partnerstwa ds. Wody – spotkanie w Starostwie Powiatowym

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 23 marca, 2022

Tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody było tematem spotkania przedstawicieli Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (LODR) w Końskowoli z rolnikami powiatu biłgorajskiego. Spotkanie odbyło się 22 marca br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Uczestniczył w nim także starosta biłgorajski Andrzej Szarlip.

szkolenie lodr
W tematyce spotkania znalazły się m. in. takie zagadnienia jak tworzenie Lokalnych Partnerstw ds. Wody;  zmiany klimatyczne, a gospodarka wodna; infrastruktura melioracyjna, działanie zlewni; cele kierunkowe gospodarki wodnej; naturalna retencja wodna, budowa zbiorników małej retencji; znaczenie agrotechniki w małej retencji; nowoczesne systemy gospodarowania wodą opadową; systemy nawadniające czy aspekty „Prawa wodnego” oraz źródła finansowania z zakresu gospodarki wodnej.

szkolenie lodr 1
Głownymi celami spotkania była aktywizacja i integracja środowisk lokalnych poprzez wzajemne poznanie zakresów działania i potrzeb; diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich; wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich i wypracowanie propozycji co do przyszłych ram prawno – organizacyjnych działania struktur LPW, o tych samych zadaniach na terenie całego kraju.