...
Loga Fundusze Europejskie

LVIII sesja VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 7 grudnia, 2023

Zapraszamy na LVIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godzinie 14 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu (na 2024 rok).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 10. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Transmisja >>TUTAJ<<