...
Loga Fundusze Europejskie

Umowa na wykonanie projektu sali gimnastycznej przy ZSZiO w Biłgoraju podpisana

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 7 grudnia, 2023

Na przełomie listopada i grudnia 2023 roku, podpisana została w Biłgoraju umowa na wykonanie dokumentacji technicznej hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju. Wyłonionym wykonawcą zostało Biuro Projektowe „ARCH-DOM” Sp.j. Henryk Dołęgowski, Ryszard Suchora z Białej Podlaskiej.

Zamówienie polega na opracowaniu pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sali gimnastycznej w kompleksie dydaktycznym Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju z lokalizacją przy ul. Przemysłowej 23 w Biłgoraju wraz z zapleczem oraz infrastrukturą zewnętrzną towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu wokół.

Projekt obejmuje także wykonanie sieci, przyłączy, przekładania sieci, ciągi piesze i jezdne, ogrodzenie oraz niezbędne elementy zagospodarowania terenu.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, czyli do końca lipca 2024 roku z uwzględnieniem terminów etapowego wykonania prac projektowych:

I. do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do końca marca 2024 roku – wykonanie i dostarczenie prac projektowych, polegających na opracowaniu dwóch wariantów koncepcji wraz z projektem architektoniczno – budowlanym wymaganym do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę;

II. do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy, tj. do końca lipca 2024 roku – wykonanie i dostarczenie pozostałych opracowań (projekty techniczne, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, charakterystyki energetycznej budynku, projektu kompletnego wyposażenia całego obiektu Sali gimnastycznej (meble, sprzęt i wyposażenie sportowe) wraz z opisem i specyfikacją tego wyposażenia oraz przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, dokumentu zestawu kosztów eksploatacyjnych budynku oraz wersji elektronicznej powyższych opracowań), w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.

Koszt dokumentacji to niespełna 119 tys. zł (w tym 23% VAT). Całość kwoty pochodzi z budżetu powiatu biłgorajskiego.