...
Loga Fundusze Europejskie

Medal dla Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 14 marca, 2017

Medale 40 lecia dla obecnych przedstawicieli StarostwZamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej ma już 40 lat. Zrzesza obecnie 65 klubów i ponad 5000 zawodników. Uroczysty jubileusz odbył się 3 marca w Nieliszu. Udział w nim wzięło wielu znamienitych gości min.: Wiceminister Sportu RP Jarosław Stawiarski, Prezes LZPN i Członek Zarządu PZPN Zbigniew Bartnik, Władze BOZPN i CHOZPN. Przybyło liczne grono posłów, władz samorządowych i przedstawiciele klubów ZOZPN. Wśród wielu odznaczeń przyznanych z okazji jubileuszu wyróżnienie otrzymał także nasz powiat. Podczas uroczystości okolicznościowy Medal 40-Lecia Zamojskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej został przyznany Powiatowi Biłgorajskiemu, a wręczony Staroście Biłgorajskiemu Kazimierzowi Paterakowi. Medal wręczył Wiceminister Sportu i Turystyki RP Jarosław Stawiarski.