...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 20 września, 2018

herbmalypUprzejmie zapraszamy na XLV sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 26 września 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
 6. Roczna ocena działalności rehabilitacyjnej Warsztatów Terapii Zajęciowej  w Biłgoraju, Józefowie i Biszczy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Biłgorajskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Powiatu Biłgorajskiego – aktualizacja.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 13. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie obrad.