...
Loga Fundusze Europejskie

Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju

Kategoria: rok 2022 Opublikowano: 21 listopada, 2022

Obszar inwestycyjny: Infrastruktura sportowa.
Nazwa inwestycji: Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

Całkowita wartość: 10 827 795 zł (wliczone: koszty nadzoru + koszty projektu).
Ministerstwo Sportu: 3 500 000 zł.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 6 876 561 zł.
Wkład własny: 451 234 zł.

Opis inwestycji: Zadanie inwestycyjne to kompleks obiektów sportowych przy ZSBiO w Biłgoraju składający się z boiska piłkarskiego z trawy sztucznej o wymiarach 65×104 m, bieżni okólnej 400-metrowej i bieżni prostej 100-metrowej wraz z infrastrukturą (ogrodzenie, piłko chwyty, odwodnienie, oświetlenie terenu – płyty boiska i bieżni oraz pozostałego terenu), trybun na około 100 miejsc siedzących, zadaszonego stanowiska sędziowskiego, ławek dla zawodników i uczniów, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w skład którego wchodzą: boisko do koszykówki o polu gry 15×28 m, boisko do siatkówki o polu gry 9×18 m i boisko do tenisa ziemnego o polu gry 10,97×23,77 m, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki plażowej.

Zakres zadania obejmuje również elementy infrastruktury drogowej (drogę wewnętrzną, chodniki i parkingi, w tym dla osób niepełnosprawnych), obiekty kubaturowe składające się z 5 zmodyfikowanych kontenerów 2 kontenerów sanitarnych, w których urządzono łazienki, ubikacje i natryski oraz 3 kontenerów biurowych przeznaczonych na szatnie dla zawodników oraz pomieszczenia dla trenerów i magazyn sprzętu. Przedmiotowy kompleks zewnętrznych obiektów sportowych łącznie z przewidywaną do rozbudowy i modernizacji krytą pływalnią, dużą i małą hala sportowa z widownią na 396 miejsc siedzących oraz zapleczem żywieniowym i noclegowym przy Zespole Szkoł Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju stanowić będą jedyną taką ofertę do upowszechniania sportu w powiecie biłgorajskim.

Inwestycja przyczyni sic do podniesienia jakości kapitału ludzkiego, ograniczenia wykluczenia społecznego poprzez wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości wychowania fizycznego na nowopowstałych obiektach sportowych dla różnych grup wiekowych z terenu wsi i miast powiatu biłgorajskiego. Dostępność inwestycji pozwoli na wzmocnienie prozdrowotnych zachowań społecznych. Dodatkowo zostanie osiągnięta znaczna poprawa estetyki i organizacji obiektów, poprzez ich przebudowę i dostosowanie uwzględniające otoczenie terenu i aspekty korelacji ze środowiskiem naturalnym. Obiekty będą powszechnie dostępne poza zajściami szkolnymi i zawodami i dzięki inkluzyjności przyczynią się do budowy zrównoważonego miasta. Projekt zakłada co najmniej neutralne oddziaływanie na środowisko. Obiekty zostaną przygotowane pod popularne i powszechnie uprawiane dyscypliny sportu. Obiekty będą dostępne dla wszystkich grup wiekowych. Realizacja inwestycji jest komplementarna z inwestycjami w sport i rekreacje np. planowaną rozbudowę pływalni i wykonanym ostatnio remontem dużej i małej hali sportowej. Inwestor w marcu 2022 r. będzie w posiadaniu pełnozakresowej, pełnobranżowej i kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej tej inwestycji.