...
Loga Fundusze Europejskie

Nabór wniosków w konkursie grantowym – Obywatelskie Roztocze 2022

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 26 kwietnia, 2022

Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze którego członkiem jest powiat biłgorajski) ogłasza konkurs grantowy na realizację inicjatyw lokalnych w ramach zadania publicznego pn. „Obywatelskie Roztocze. Działania w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji Roztocza” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Celem konkursu grantowego jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i promocją Roztocza.

obywatelskie roztocze 2022
Zadanie publiczne przyczyni się tym samym do osiągniecia celu Programu NOWEFIO, tj. do zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrostu znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Obszar dostępny dla realizacji inicjatyw – obszar jednostek samorządów terytorialnych należących do Euroregionu Roztocze. Dokładny opis obszaru realizacji inicjatyw znajduje się w Regulaminie. O dotacje mogą ubiegać się:
– młode organizacje społeczne,
– grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

Maksymalna kwota dotacji to 10 000 zł brutto. TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 25 kwietnia do 27 maja 2022 roku. Kontakt w sprawie naboru: info@obywatelskieroztocze.pl lub tel. 84 543 20 80.