...
Loga Fundusze Europejskie

Narada techniczno-gospodarcza

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 4 marca, 2020
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju informuje o przystąpieniu do realizacji zadania  pn. „Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów położonych w gminie Biłgoraj”. I Narada Techniczno Gospodarcza, odbędzie się 9 marca 2020 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ulicy Tadeusza Kościuszki 94 (sala konferencyjna, I piętro, pokój nr 104 ). Zapraszamy wszytskie osoby zainteresowane.
 
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju informuje o przystąpieniu do realizacji zadania  pn. „Wykonanie Uproszczonych Planów Urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego dla obrębów: Ciosmy, Bukowa, Bidaczów Nowy, Bukowina Las, Ruda Zagrody, Ruda Solska, Bidaczów Stary, Edwardów, Brodziaki, Hedwiżyn, Wola, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Gromada, Teodorówka, Wolaniny Ratwica, Korytków Duży, Andrzejówka, Dereźnia Zagrody, Dereźnia Majdańska, Wola Dereźniańska, Dereźnia Solska położonych w gminie Biłgoraj”Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zaprasza do wzięcia udziału w I Naradzie Techniczno Gospodarczej, która odbędzie się 9 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego Biłgoraju przy ul. Kościuszki 94 (sala konferencyjna  nr 104  I piętro).
Przedmiotem narady będą:
•    Podstawy prawne sporządzania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu;
•    Zakres i stopień szczegółowości wykonywanych prac urządzeniowych;
•    Konieczność przeprowadzenia oraz zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy Oddziaływania na Środowisko realizacji zaplanowanych zadań;
•    Terminy i sposoby  zawiadamiania właścicieli lasów o wykonywaniu prac;
•    Sposoby miejsca i terminy wyłożenia projektów UPUL oraz składania wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów;
•    Cel gospodarczy i zasady planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów (ramowe składy odnowień, wieki wyrębu , drzewostany do przebudowy, drzewostany do sukcesji, ochrona przyrody, zabezpieczenie przeciwpożarowe).
•    Forma dokumentacji  i standard UPUL
 
Posiedzenie ma charakter otwarty, w obradach może wziąć udział każdy zainteresowany gospodarką leśną i ochroną przyrody, w tym właściciele lasów niepaństwowych.
Naradę poprowadzi  Pan Michał Kocik przedstawiciel Firmy Handlowo Usługowej „BIODATA”.