...
Loga Fundusze Europejskie

Nasze szkoły w rankingu Perspektyw

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 15 stycznia, 2015

Po raz 17 ogłoszony został Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 opublikowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Wśród sklasyfikowanych szkół są także nasze szkoły powiatowe. W rankingu techników (1850 objętych rankingiem) najwyżej znalazło się Technikum Mechaniczno – Elektryczne w RCEZ – 147 miejsce (na 300 techników wyróżnioych). Technikum zdobyło znak jakości Srebrną Tarczę. W województwie lubelskim zajęło miejsce 11. W rankingu egzaminów zawodowych zajęło 81 miejsce (na 150 techników wyróżnionych). W zawodzie technik mechatronik technikum z RCEZ zajęło 9 miejsce w kraju (na 10 sklasyfikowanych). Technikum Budowlane w ZSBiO – zajęło w ogólnopolskim rankingu techników 148 miejsce i Srebrną Tarczę,  w województwie lubelskim miejsce 12. W rankingu maturalnym techników to technikum zajęło 176 miejsce (na 200 wyróżnionych w rankingu). W ogólnopolskim rankingu liceów LO im. ONZ w Biłgoraju zajęło 302 miejsce (na 500 liceów wyróżnionych) i Brązowoą Tarczę. W województwie lubelskim 22 miejsce (na 50 liceów wyróżnionych). Rankingiem objęto 2315 liceów.

 

W rankingu znalazło się także, prowadzone przez ministerstwo, Technikum Leśne z Zespołu Szkół Leśnych. Zajęło 184 miejsce.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%.

Kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Techników 2015: sukcesy w olimpiadach 20%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów zawodowych 30%.

Zasady rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przewodniczących komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczył prof. dr hab. Jan Łaszczyk, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.