...
Loga Fundusze Europejskie

Nasze szkoły wśród najlepszych w kraju

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 15 stycznia, 2016

*BRAK OBRAZU W REPOZYTORIUM*W tegorocznym rankingu miesięcznika Perspektywy – Technikum Budowlane z ZSBiO zdobyło złotą tarczę, a LO im. ONZ i RCEZ brązowe. Nasze biłgorajskie szkoły powiatowe znalazły się w czołówce najlepszych szkół w województwie i kraju. Bardzo dobre 21 miejsce w ogólnopolskim Rankingu Techników 2016 zajęło Technikum Budowlane ZSBiO (sklasyfikowanych było 300, a ocenianych 1817 techników w kraju). W przeliczeniu na skalę województwa lubelskiego – nasze technikum znalazło się na bardzo wysokim 3 miejscu. W dodatkowym Rankingu Egzaminów Zawodowych Budowlanka zajęła 18 miejsce (na 150 sklasyfikowanych w kraju).

Dobrą pozycję zajęło też Technikum Mechaniczno – Elektryczne RCEZ. W rankingu ogólnopolskim zajęło 204 miejsce, a w województwie lubelskim wysokie 13 miejsce.

To bardzo dobre wyniki obu naszych szkół i dowód na wysoki poziom kształcenia. Dla porównania należy wskazać, że w województwie lubelskim funkcjonuje 131 techników publicznych, więc miejsca 3 dla Budowlanki i 13 dla Elektryka zasługują na uznanie i pochwałę.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.

Tytuł brązowej tarczy zdobyło, od lat ujmowane już w rankingu, nasze LO im. ONZ. W ogólnopolskim Rankingu Liceów 2016 znalazło się na 321 pozycji (w rankingu sklasyfikowanych było 500 liceów, a ocenianych 2167 takich szkół w kraju). W województwie lubelskim ONZ zajął 18 miejsce. To miejsce w ścisłej czołówce najlepszych liceów nie tylko w kraju, ale i w województwie lubelskim, gdzie funkcjonuje 138 liceów publicznych. ONZ znalazł się w czołówce razem z liceami z największych miast województwa.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do sporządzenia rankingu wykorzystano też, podobnie jak w przypadku techników, dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.