...
Loga Fundusze Europejskie

Powiatowe szkoły gotowe na nowy rok szkolny

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 26 sierpnia, 2022

Tydzień został już tylko do pierwszego dzwonka, roku szkolnego 2022/2023. Jak zapewnia wicestarosta Tomasz Rogala, placówki dla których organem prowadzącym jest samorząd powiatu biłgorajskiego są gotowe na przyjęcie uczniów.

-Już w przyszły czwartek, uczniowie wracają do szkół i będą kontynuować naukę. Jeśli chodzi o przygotowanie naszych placówek, to wszystkie szkoły zgłosiły gotowość do rozpoczęcia roku szkolnego – informuje wicestarosta. Tomasz Rogala 25 sierpnia br., spotkał się z dyrektorami placówek oświatowych.

nowy rok szkolny spotkanie
Dyrektorzy przedstawili jak wygląda organizacja nowego roku szkolnego w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.

-Sytuacja jest bardzo dynamiczna jeśli chodzi o liczbę uczniów w poszczególnych placówkach, bo wiemy, że  te wybory szkół jeszcze trwają. Jednak odnosząc się do konkretnych danych, to na chwilę obecną naukę w naszych szkołach rozpocznie z dniem 1 września 2022 roku, ponad 4 100 uczniów. Kształcić się będą oni w 150 oddziałach – wylicza wicestarosta Rogala.

Jeśli chodzi o I LO im. ONZ, to będzie to 937 uczniów w 31 oddziałach, w ZSBiO 942 uczniów w 35 oddziałach, w ZSZiO – 924 uczniów w 38 oddziałach i w RCEZ 1 318 uczniów w 46 oddziałach. Szkoła Specjalna w Biłgoraju ma 74 uczniów, którzy kształcić się będą w 12 oddziałach łączonych. Placówka zatrudnia 26 nauczycieli.

-Jak wynika z naszych danych, z uczniami pracę rozpocznie 448 nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin oraz 52 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin – informuje Tomasz Rogala.

Wicestarosta podkreśla, iż rekrutacja do klas pierwszych wypadła bardzo dobrze. Zgodnie z jej wynikami, w klasach pierwszych naukę rozpocznie 1 203 uczniów w 41 oddziałach.

-W liceach ogólnokształcących będzie to 464 uczniów, w technikach 539, a w klasach branżowych I stopnia 200 uczniów. Warto podkreślić, że spoza powiatu do klas pierwszych naszych szkół uczęszczać będzie 195 uczniów. Te dane dotyczą także Katolickiego Liceum i Zespołu Szkół Leśnych – dodaje wicestarosta Rogala.

Do placówek prowadzonych przez powiat biłgorajski uczęszczają także uczniowie z Ukrainy. Najwięcej uczniów zza naszej wschodniej granicy będzie zdobywało wiedzę w klasach pierwszych w ZSZiO, będzie ich 30. Do tego placówki oferują uczniom możliwość zamieszkania w internatach. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Tomasza Rogalę, to o możliwość zamieszkania w internacie złożono łącznie 338 podań.

-Ważne jest także wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, które ma pomóc w powrocie uczniów do życia społecznego po okresie pandemii. Zwiększona została ilość etatów jeśli chodzi o pedagogów specjalnych, pedagogów szkolnych i psychologów – podkreśla wicestarosta.

Okazuje się, iż po wakacjach spodziewać można się wielu reform. Od września wejdą w życie zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, w tym m.in. inne stopnie awansu i godziny dostępności. Pojawi się także w planie zajęć nowy przedmiot, to historia i teraźniejszość, nowa będzie także przyszłoroczna matura.

W planach jest także reforma przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, który od nowego roku szkolnego 2022/2023 ma zawierać więcej elementów  przysposobienia obronnego.

Rozpoczynają się także prace nad wprowadzeniem do szkół przedmiotu biznes i zarządzanie. Od 1 września 2022 roku, na nowych zasadach ma obowiązywać zwalnianie uczniów z wychowania fizycznego. Pojawi się także stanowisko pedagoga specjalnego.

Między innymi te powyższe tematy były przedmiotem wspomnianego już spotkania wicestarosty powiatu biłgorajskiego z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.