...
Loga Fundusze Europejskie

Nauczyciele świętowali

Kategoria: Aktualności 2010 Opublikowano: 13 października, 2010
den1m
We wtorek, 12 października, w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju, odbyła się uroczystość okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie zorganizowały władze Powiatu Biłgorajskiego. Wyróżniono 21 nauczycieli.
Uroczystość otwierał i prowadził Jan Koman kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego. Rozpoczął od wspólnej modlitwy w intencji zmarłego Starosty Marka Onyszkiewicza.
– Tradycyjnie spotykamy się przed dniem święta edukacji, aby podziękować za pracę nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom oraz pracownikom szkół i placówek. Spotkanie to służy jednocześnie chwili refleksji nad nauczycielskim powołaniem i stanem spraw oświatowych na naszym powiatowym podwórku – stwierdził kierownik Koman.
Podkreślił, że w tym roku sukcesem naszej oświaty są bardzo dobre wyniki matur, wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i oraz znakomite wyniki uczniów z egzaminu gimnazjalnego. Zaznaczył, iż na uwagę zasługują osiągnięcia uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, współzawodnictwie sportowym i artystycznym.
– Dziękuję wszystkim nauczycielom i dyrektorom za te świetne wyniki pracy z uczniami. To dzięki temu jesteśmy czołówką oświatową naszego województwa.
Kierownik zwrócił również uwagę na ogromny zakres remontów we wszystkich szkołach podległych Powiatowi, dokonanych podczas wakacji, który wyniósł w sumie 1 mln 227 tys. zł.
Następnie wystąpił Stanisław Schodziński Wicestarosta Biłgorajski, który podziękował za osiągnięcia i pracę, dzięki której oświata powiatu biłgorajskiego jest na tak wysokim poziomie. Wraz z nim nagrody nauczycielom wręczali Marian Tokarski etatowy członek Zarządu Powiatu oraz Stanisław Niespodziewański członek Zarządu Powiatu.
Wyróżnieni nagrodami Starosty Biłgorajskiego zostali:
Zespól Szkół Ogólnokształcących – Krzysztof Litwiniuk, Dorota Kleban, Krystyna Małysz, Anna Zych – Watrak.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – Stefan Ciosak, Beata Gąska, Beata Luchowska, Teresa Jagusiak.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej – Artur Kłosek, Dorota Łubiarz, Mirosław Maziarz, Krzysztof Socha, Tomasz Zych.
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących – Paweł Sosiński, Stanisław Sitarz, Anna Klimek, Halina Gołąb.
Zespól Szkól Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie – Lidia Majewska, Ewa Podkańska.
Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Teodorówce – Marzena Kopacz.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju – Teresa Chodkowska, Alina Swacha.
Złotymi monetami wyróżnieni zostali – Marian Klecha dyrektor ZSO, Barbara Obszańska dyrektor ZSZiO, Mieczysław Król dyrektor ZBZiO, Renata Socha dyrektor MDK oraz Marek Majewski dyrektor ZSOiZ z Turobina.
Kierownik przypomniał też o innych wyróżnieniach dla naszych pedagogów. Dyrektor ZSZiO Barbara Obszańska otrzymała nagrodę Komisji Edukacji Narodowej. Dyrektor RCEZ Jerzy Buczko wyróżniony został nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty. Medalem Srebrnym Za długoletnią służbę wyróżniona została Alina Swacha dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, również Srebrnym Medalem Za długoletnią służbę odznaczono Marka Majewskiego dyrektora ZSOiZ z Turobina.
Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nagrodę Kuratora otrzymała Jadwiga Rataj, nagrodę MEN otrzymała Barbara Borowy, Złotym Medalem za długoletnią służbę wyróżniono Grażynę Sobieską, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę odznaczono Urszulę Iwańską i Teodorę Gniewek. Brązowym Medalem za długoletnią służbę wyróżniono Barbarę Kłubko. Medalem KEN odznaczono Andrzeja Łokaja, wicedyrektora ZSO.
Nauczyciele RCEZ także wyróżnieni zostali medalami za długoletnią służbę: Złoty Medal otrzymała Maria Rzeźnik, Srebrny Robert Kleban. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymała Monika Popko.
Na zakończenie fantastyczny pokaz wokalno – taneczny zaprezentowali podopieczni Młodzieżowego Domu Kultury.

M.Szewczuk