...
Loga Fundusze Europejskie

inwestycje realizowane

Kategoria: Aktualności 2010 Opublikowano: 23 września, 2010

Inwestycje realizowane z udziałem środków UE

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy, realizowana jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol – Obsza, łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa I Etap”

Dane inwestycji:
Wartość ogółem –11 849 852,43
Wydatki kwalifikowane – 11 849 852,43
Wnioskowane dofinansowanie – 10 072 374,57
% dofinansowania – 85
Planowana data rozpoczęcia realizacji  – 2010-05-25
Planowana data zakończenia realizacji – 2010-11-10

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest przebudowa infrastruktury drogowej
w powiecie biłgorajskim, w gminach Księżpol i Łukowa. Przebudowa drogi powiatowej nr 2943L będzie prowadzona w dwóch etapach:

Etap I – realizacja projektu w gminie Księżpol od km 0+000 do 6+710,00 (6,71 km) oraz
w gminie Łukowa od km 6+710,00 do km 11+431,75 (4,722 km). Przebudowa w etapie I obejmuje 74,5% zakresu całości projektu;

Etap II – realizacja projektu w gminie Łukowa od km 11+431,75 do km 15+353,70 (3,922 km). Przebudowa w etapie II obejmuje 25,5% zakresu całości projektu.

Projekt pozwoli stworzyć dogodne połączenie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 835 i nr 849 oraz drogą powiatową nr 2944L.

Liderem projektu jest Powiat Biłgorajski, który realizuje projekt przy współudziale gmin Księżpol i Łukowa, na podstawie podpisanej umowy partnerskiej.

Za realizację projektu bezpośrednio odpowiedzialny jest Powiat Biłgorajski, który będzie właścicielem projektu po zakończeniu jego realizacji. Powiat Biłgorajski przekaże projekt po zakończeniu jego realizacji w trwały zarząd Zarządowi Dróg Powiatowych w Biłgoraju.

Udział partnerów projektu tj. gmin Księżpol i Łukowa polega na udzieleniu przez nie pomocy finansowej w realizacji projektu oraz doradczej w zakresie potrzeb i zakresu realizacji projektu. Partnerzy projektu biorą udział w uzgodnieniach koncepcji projektu w odniesieniu do planów zagospodarowania i potrzeb społeczności lokalnych.

Pomoc finansowa udzielana jest przez partnerów na zasadzie dokonania wpłaty dotacji celowych do budżetu powiatu.

Bezpośrednim i wymiernym efektem realizacji inwestycji będzie przebudowa 11,431 km drogi powiatowej, wykonanie i zmodernizowanie chodników dla pieszych, nowych zjazdów do gospodarstw i przepustów oraz niezbędnego oznakowania drogi. Wykonanie oświetlenia nie jest planowane w ramach przedmiotowego projektu ze względu na to, iż wzdłuż planowanego do przebudowy odcinka drogi oświetlenie już istnieje, jego stan techniczny jest dobry i nie zachodzi potrzeba wymiany.

Poniżej przedstawiono produkty po całkowitym zrealizowaniu projektu:

  • zmodernizowana droga powiatowa o długości 11,431 km,
  • 40 zmodernizowanych skrzyżowań,
  • 13,70 km wybudowanych utwardzonych poboczy,
  • 7,05 km wybudowanych i 0,54 km zmodernizowanych chodników,
  • 11 wybudowanych i 6 zmodernizowanych przejść dla pieszych,
  • 182 zmodernizowanych innych obiektów infrastruktury drogowej (przepusty).

{gallery}inwestycje/droga2943{/gallery}

Na podstawie danych ZDP w Biłgoraju opracował J. Gałan.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 
  alt