...
Loga Fundusze Europejskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2021

Kategoria: Aktualności 2021 Opublikowano: 29 listopada, 2019

Od dnia 1 czerwca 2021 roku Starostwo Powiatowe w Biłgoraju zostało otwarte na bezpośrednią obsługę interesantów. Wobec powyższego, od dnia 1 czerwca 2021 roku starosta biłgorajski zarządził powrót do stacjonarnego udzielania nieodpłatnych porad prawnych w wyznaczonych punktach, zgodnie z podpisanymi porozumieniami z samorządami gminnymi i umowami z wykonawcami.

DYŻURY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5 (I piętro)
FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO
Dyżury: poniedziałek, środa, piątek w godz. 9:00 – 13:00
wtorek, czwartek w godz. 13:00 – 17:00

DYŻURY UDZIELANIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
FUNDACJA ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ EXPERTO PRO BONO
Dyżury: poniedziałek, środa, piątek w godz. 13:00 – 17:00
wtorek, czwartek w godz. 9:00 – 13:00

UWAGA! Dyżury w każdy piątek odbywać się będą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ul. Kościuszki 94, pok. nr 6 (parter).

UMAWIANIE WIZYT POD TELEFONEM 668 150 589.

1. Utworzone na terenie powiatu biłgorajskiego cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji zwane dalej Punktami, zostają usytuowane pod następującymi adresami:

1) Punkt nr 1 – punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) Urząd Gminy 23 – 408 Aleksandrów II/380
b) Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 23 – 425 Biszcza 50
c) Urząd Miejski 23 – 460 Józefów, ul. T. Kościuszki 37
d) Urząd Miejski 23 – 450 Goraj, ul. Bednarska 1
e) Urząd Miejski 23 – 440 Frampol, ul. Zamojska 13
f) Urząd Gminy 23 – 415 Księżpol, ul. Biłgorajska 12

2) Punkt nr 2 – punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) Gminny Ośrodek Kultury 23 – 413 Obsza 36A
b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 23 – 412 Łukowa 341
c) Gminny Ośrodek Kultury 23 – 423 Potok Górny 116
d) Urząd Miejski 23 – 420 Tarnogród ul. T. Kościuszki 5
e) Biblioteka Gminna 23 – 407 Tereszpol Zaorenda, ul. Długa 236A
f) Urząd Gminy 23 – 465 Turobin, ul. Rynek 4

3) Punkt nr 3 – punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej mediacji:

a) 23 – 400 Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5, pokój nr 150 na I piętrze (poniedziałek – czwartek)
b) Starostwo Powiatowe 23 – 400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 94, pokój nr 6 na parterze (piątek)
4) Punkt nr 4 – punkt udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji:
a) 23 – 400 Biłgoraj, ul. Włosiankarska 5, pokój nr 150 na I piętrze (poniedziałek – czwartek)
b) Starostwo Powiatowe 23 – 400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 94, pokój nr 6 na parterze (piątek)

2. W Punktach nr 1 i 2 nieodpłatnych porad prawnych będą udzielać adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

3. Punkt nr 3 i 4 prowadzony będzie przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

12
34
56
789
W przypadku telefonicznych zapisów na wizyty w punkcie NPP lub NPO konieczne będzie podanie danych osobowych, w tym numeru Państwa telefonu. Następnie dane będą przetwarzane przez osoby organizujące te usługi w powiecie, a także zapisywane w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest Minister Sprawiedliwości. Pełna treść klauzuli informującej o zasadach przetwarzania danych osobowych w systemie Ministerstwa Sprawiedliwości dostępna jest na stronie systemu np.ms.gov.pl oraz w siedzibie powiatu. Zapisy na spotkania możliwe są również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, przy ul. T. Kościuszki 94, w pokoju nr 208. 

porady prawne

     Starosta Biłgorajski informuje, iż ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) poszerza zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. Podstawą udzielenia porady oprócz pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej wynikającego z art. 4 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.) jest złożenie dodatkowo oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa  – Powiat Biłgorajski

RODZINNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zakres poradnictwa: piecza zastępcza. Adres i telefon: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686-69-49. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek, godziny 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: bilgorajpcpr@wp.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Katolicka Poradnia Rodzinna przy parafii św. Jerzego w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: przygotowanie do małżeństwa, porady małżeńskie. Adres i telefon: ul. Ogrodowa 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 76 02, 574 181 300 – doradca życia rodzinnego. Dostępność (dni i godziny): o uzgodnieniu telefonicznym. Adres www lub e-mail: schodzinski@gmail.com
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii św. Marii Magdaleny w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: Problemy osobiste, katecheza przedmałżeńska. Adres i telefon: ul. Krzeszowska 1, 23-400 Biłgoraj, tel 84 686-16-96. Dostępność (dni i godziny): poradnia rodzinna – czas letni – godzina 17.30, czas zimowy godzina 16:30; katecheza przedmałżeńska – czas letni godzina 18:30, czas zimowy godzina 17:30. Adres www lub e-mail: wbatycki@zamosc.opoka.org.pl
Kryteria dostępności: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK. Zakres poradnictwa: materialne wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych, dysfunkcyjnych, ubogich, mających problem z alkoholem, opieka nad  matkami samotnie wychowującymi dzieci. Adres i telefon: ul. 3 maja 3, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 01 78 i 602 265 179. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 -17:00. Adres www lub e-mail: krzyk.bilgoraj@wp.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

PSYCHOLOGICZNE
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań. Adres i telefon: ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 10 66. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 – 18:00; piątek w godzinach 7:30 – 16:00. Adres www lub e-mail: pppbil@poczta.fm
Kryterium dostępu: uczniowie szkół powiatu biłgorajskiego.

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: terapia zaburzeń i zachowań. Adres i telefon: ul. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 01 05, rejestracja tel. 697 681 433 Kryterium dostępu: w ramach umowy z NFZ

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ). Zakres poradnictwa: kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze. Adres i telefon: Fundacja ITAKA skr. pocztowa 127, 00-958 Warszawa 66, tel. 800 70 2222 – bezpłatna infolinia 24  godziny/dobę przez 7 dni w tygodniu. Adres www lub e-mail: www.liniawsparcia.pl i porady@liniawsparcia.pl
Kryterium dostępu: dla osób będących w kryzysie psychicznym.

PEDAGOGICZNE
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, podnoszenie efektywności ich uczenia się, opiniowanie i orzecznictwo. Adres i telefon: ul. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 10 66. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – czwartek w godzinach 7:30 – 18:00, piątek w godzinach 7:30 – 16:00. Adres www lub e-mail: pppbil@poczta.fm
Kryterium dostępu: uczniowie szkół powiatu biłgorajskiego.

POMOC SPOŁECZNA
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zakres poradnictwa: pomoc społeczna, zatrudnianie i rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Adres i telefon: ul. Bohaterów Monte Cassino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686-69-49. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: bilgorajpcpr@wp.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu biłgorajskiego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w:

1. Biłgoraju, ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 28 64. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:15 – 15:15. Adres www lub e-mail: gopsbilgoraj@gmail.com
2. Aleksandrowie, Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów, tel. 84 687 50 02. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail:  gopsaleksandrow@.onet.pl
3. Biszczy, Biszcza 79, 23-425 Biszcza, tel. 84 685 60 22. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:00 – 15:00, wtorek w godzinach 8:00 – 16:00. Adres www lub e-mail: biszcza _gops@wp.pl
4. Goraju, ul. Bednarska 1, 23-450 Goraj, tel. 84 685 80 53. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: gops_goraj@onet.pl
5. Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, tel. 84 687 74 34. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: gops@ksiezpol.pl
6. Józefowie, ul. Krótka 6, 23-460 Józefów, tel. 84 687 83 98. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00. Adres www lub e-mail: mops.jozefow@op.pl
7. Łukowej, Łukowa 51, 23-412 Łukowa, tel. 84 687 40 82. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00. Adres www lub e-mail: gops@lukowa.pl
8. Obszy, Obsza 36 A, 23-413 Obsza, tel. 84 689 10 02. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: gops@lukowa.pl
9. Potoku Górny, Potok Górny 116, 23-423 Potok Górny, tel. 84 685 25 00 lub 517 917 411. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00. Adres www lub e-mail: gops@potokgorny@com.pl
10. Tereszpolu, ul. Długa 234, 23-407 Tereszpol Zaorenda, tel. 84 687 62 60. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: gops@tereszpol.pl
11. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 13, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 23 58. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: ops@mops.bilgoraj.pl
12. Tarnogrodzie, ul. 22 lipca 1, 23-420 Tarnogród, tel. 84 689-70-40. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 15:00. Adres www lub e-mail: mops@tarnogrod@op.pl
13. Frampolu, Kościelna 29, 23-440 Frampol, tel. 84 685 75 04. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: mgopsframpol@gmail.pl
14. Turobinie, Rynek 4, 23-465 Turobin, 84 683 34 17. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:15 – 15:15. Adres www lub e-mail: gops@turobin.pl
Zakres poradnictwa: świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, Fundusz Alimentacyjny, Karta Dużej Rodziny, świadczenia wychowawcze 500+, zespół interdyscyplinarny, pomoc żywnościowa.
Kryterium dostępu: Każdy mieszkaniec gminy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w:
1. Aleksandrowie
2. Biszczy
3. Frampolu
4. Tereszpolu
Zakres poradnictwa: pomoc osobom uzależnionym. Adres i telefon: przy Urzędach Gmin. Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec gminy.

Poradnia Terapii Uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Zakres poradnictwa: pomoc osobom uzależnionym. Adres i telefon: ul. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj, tel. 697 681 434. Adres www lub e-mail: bilgoraj@arion-szpitale.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „ISKRA”. Zakres poradnictwa: pomoc osobom uzależnionym. Adres: ul. Lubelska 16, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 46 69. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 10:00 – 19:00. Adres www lub e-mail: bstiskra@poczta.onet.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie:
1. Aleksandrów
2. Biłgoraj
3. Biłgoraj Miasto
4. Frampol
5. Goraj
6. Józefów
7. Księżpol
8. Łukowa
9. Obsza
10. Potok Górny
11. Tarnogród
12. Tereszpol
13. Turobin

Zakres poradnictwa: pomoc osobom przemocy. Adres i telefon: przy Urzędach gmin. Kryterium Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zakres poradnictwa: wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie, udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, realizacja zadań rządowych programów pomocy społecznej, pomoc psychologiczna. Adres i telefon: ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 41 82. Dostępność (dni i godziny): poiedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”. Zakres poradnictwa:
– wsparcie,
– pomoc psychologiczna,
– informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej.
Adres i telefon: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa, tel. 800 120 002 – bezpłatna infolinia. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – sobota, w godzinach 08:00 – 22:00, niedziela i święta  w godzinach : 08:00 – 16:00. Adres www lub e-mail: www.niebieskalinia.info lub biuro@niebieskalinia
Kryterium dostępu: dla osób doświadczających przemocy domowej

INTERWENCJA KRYZYSOWA
Biuro spraw obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwo Powiatowe w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej. Adres i telefon: ul. Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 20 66. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 07:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: pczk@bilgorajski.pl
Kryterium dostępu: każdy mieszkaniec powiatu.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Zakres poradnictwa: poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej. Adres i telefon: ul. Wira Bartoszewskiego 10, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 41 82. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 07:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: oik.bilgoraj@gmail.com
Kryterium dostępu: Każdy mieszkaniec powiatu.

Centralne Zarządzanie Kryzysowe. Zakres poradnictwa: monitorowanie bezpieczeństwa. Adres i telefon: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, tel. całodobowy dyżur: 22 361 69 00, 22 785 700 177 – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Adres www lub e-mail: poczta@rcb.gov.pl
Kryterium dostępu: świadek zagrożenia kryzysowego, osoba poszukująca informacji na temat zarządzania kryzysowego.

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne. Adres i telefon: ul. Bohaterów Monte Casino 38, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 685 00 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 07:00 – 15:00. Adres www lub e-mail: pupbilgoraj@pupbilgoraj.pl
Kryterium dostępu: zarejestrowani, poszukujący pracy i pracodawcy.

Wojewódzki Urząd Pracy. Zakres poradnictwa: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne. Adres i telefon: Ul. Obywatelska 6, 20-092 Lublin, tel. 81 463 53 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 07:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl
Kryterium dostępu: zarejestrowani, poszukujący pracy i pracodawcy.

Infolinia Urzędów Pracy – Zielona Infolinia. Zakres poradnictwa: informacje o usługach urzędów pracy. Adres i telefon: ul. Ciepła 20, 15-472 Białystok, tel. 19 524 (z Polski) +48 22 19524 (z zagranicy) – koszt zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach  08:00 – 18:00. Adres www lub e-mail: www.zielonalinia.gov.pl lub biuro@zielonalinia.gov.pl
Kryterium dostępu: zarejestrowani, poszukujący pracy i pracodawcy.

DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Zakres poradnictwa: wsparcie informacyjne, psychologiczne, prawne i finansowe. Adres i telefon: ul. Lubelska 7, 23-400 Biłgoraj, tel. 885 558 896. Dostępność (dni i godziny): środa w godzinach 15:00 – 20:00. Adres www lub e-mail: www.pokrzywdzeni.gov.pl lub funduszsprawiedliwosci@ms
Kryterium dostępu: osoby pokrzywdzone przestępstwem i ich osoby bliskie.

PRAWO KONSUMENCKIE
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów. Zakres poradnictwa: bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Adres i telefon: ul. Kościuszki 94, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 20 53. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, wtorek, środa w godzinach -7:30 – 11:30, czwartek w godzinach 07:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: zmalysz@bilgorajski.pl
Kryterium dostępu: konsumenci.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ochrona Praw Konsumenckich. Adres i telefon: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Infolinia konsumencka (prowadzona przez Federację Konsumentów) 801 440 220, 22 290 89 16 – koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 18:00. Adres www lub e-mail: www.uokik.gov.pl lub porady@dlakonsumentow.pl
Kryterium dostępu: prawo konsumenckie.

PRAWA PACJENTA
Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Lublinie. Zakres poradnictwa: prawa pacjenta, ubezpieczenie zdrowotne. Adres i telefon: ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. 81 531 05 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 16:00. Adres www lub e-mail: info@nfz-lublin.pl
Kryterium dostępu: każdy ubezpieczony.

Rzecznik Praw Pacjenta. Zakres poradnictwa: ochrona praw pacjenta. Adres i teelfon: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, tel. 800 190 590 – bezpłatna infolinia. Zapisy na poradę osobistą: rezerwacja@rpp lub gov.pl lub 22 532 82 43. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 20:00. Adres www lub e-mail: www.bpp.gov.pl lub
kancelaria@rpp.gov.pl
Kryterium dostępu: z porad może korzystać każdy kto ma poczucie łamania praw pacjenta.

Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala. Zakres poradnictwa: uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń. Adres i telefon: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Infolinia Centralna 800 392 976 – połączenia bezpłatne, 22 572 60 42 – koszt zgodnie z taryfą operatora. Także każdy oddział NFZ posiada własną infolinię. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 16:00. Adres www lub e-mail: www.nfz.gov.pl lub infolinia@nfz.gov.pl
Kryterium dostępu: każda osoba objęta ubezpieczeniem lub zainteresowana ubezpieczeniem zdrowotnym

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych. Zakres poradnictwa: ochrona praw osób niepełnosprawnych. Adres i telefon: ul. Żurawia 4 A, 00- 503 Warszawa, tel. 22 461 60 00. Korespondencja: Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. 801 801 015 – koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 17:00. Adres www lub e-mail: www.niepelnosprawni.gov.pl lub sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Kryterium dostępu: z porad mogą korzystać osoby niepełnosprawne, ich rodziny oraz organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Rzecznik Praw Dziecka. Zakres poradnictwa: ochrona praw dziecka. Adres i telefon: ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa, tel. 22 583 66 00, fax. 22 583 66 96 oraz 800 121 212 – bezpłatna infolinia (poniedziałek – piątek  w godzinach 08:15 – 20:00 – dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 08:15 – 16:15. Adres ww lub e-mail: brpd.gov.pl lub rpd@brpd.gov.pl
Kryterium dostępu: sprawy przemocy, relacji rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych. Może dzwonić każdy, kto doświadcza problemu lub jest świadkiem.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Punkt Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (oddział, biuro terenowe, inspektorat) w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: emerytury, renty, zasiłki, prewencja i rehabilitacja, poradnictwo ubezpieczeniowe, poradnictwo ubezpieczeniowe dla Polaków pracujących lub mieszkających za granicą. Adres i telefon: ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 688 12 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek w godzinach 8:00 – 18:00, wtorek w godzinach 08:00 – 15:00, środa w godzinach 8:00 – 15:00, czwartek  w godzinach 8:00 – 15:00, piątek w godzinach 8:00 – 15:00. Kryterium dostępu: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze.

Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zakres poradnictwa: pomoc techniczna, składki, renty, emerytury. Klienci mogą skorzystać z pomocy pracowników w Centrum Obsługi Telefonicznej lub podczas wizyty osobistej w placówce jak wyżej. Nr centrali 22 667 10 00 lub 22 560 16 00 – koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 7:00 – 18:00. Adres www lub e-mail: www.zus.pl/o-zus/kontakt/centrum-obslugi-telefonicznej-cot-cot@zus.pl
Kryterium dostępu: ubezpieczeni, płatnicy, lekarze.

PRAWO PRACY
Okręgowa Inspekcja Pracy w Lublinie. Zakres poradnictwa: działalność kontrolno-nadzorcza inspektora pracy. Adres i telefon: ul. Aleje Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin, tel. 81 53 71 131. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 07:30 – 15:30. Adres www lub e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl
Kryterium dostępu: pracodawcy, pracownicy.

Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Zakres poradnictwa: porady z zakresu prawa pracy. Adres i telefon Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, tel. 22 391 82 15, fax. 22 391 82 14 lub 801 002 006 (dla  tel. stacj.) i 459 599 000 (dla tel. kom.), 22 391 83 60 (dla obywateli Ukrainy zatrudnionych na terenie RP) – koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora. Uwaga!!! naliczane są koszty za czas oczekiwania na połączenie. Adres www lub e-mail: www.bip.pip.gov.pl lub kancelaria@gip.pip.gov.pl
Kryterium dostępu: każdy podatnik.

PRAWO PODATKOWE
Urząd Skarbowy w Biłgoraju. Zakres poradnictwa: rejestracja podatników, kaucja gwarancyjna, kontrola podatkowa, egzekucja podatkowa, sprawy karne skarbowe, mandaty. Adres i telefon: ul. Kościuszki 78, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 87 00. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek w godzinach 07:15 – 15:15, sala obsługi podatnika – w godzinach 7:15 – 18:00, wtorek, środa, czwartek, piątek 07:15 – 15:15. Adres www lub e-mail: sekretariat.us.bilgoraj@mf.gov.pl
Kryterium dostępu: każdy podatnik.

Krajowa Informacja Skarbowa. Zakres poradnictwa: informacje podatkowe dot. PIT, CIT, VAT, podatki lokalne, akcyza. Adres i telefon: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, tel.
801 055 055 z tel. stacjonarnych, 22 330 03 30 z tel. komórkowych, 48 233 00 330 z tel. zagranicznych – koszt zgodnie z taryfą operatora. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek, w godzinach 07:00 – 18:00. Adres www lub e-mail: www.kis.gov.pl więcej: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kip-czyli-krajowa-informacja-podatkowa
Kryterium dostępu: każdy podatnik

DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SPORZE Z PODMIOTAMI RYNKU FINANSOWEGO
Rzecznik Finansowy (Ubezpieczonych). Zakres poradnictwa: prawa ubezpieczonych. Adres i telefon: Biuro Rzecznika Finansowego, Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. ubezpieczenia gospodarcze – 22 333 73 28, ubezpieczenia społeczne, OFE ZUS – 22 333 73 26
lub 22 333 73 27, ubezpieczenia bankowe i rynku kapitałowego – 22 333 73 25. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek, w godzinach 07:00 – 18:00, 11:00 – 15:00, 08:00 – 16:00. Adres www lub e-mail: porady@rf.gov.pl (czas oczekiwania na odpowiedz e-mailową około 2 tygodni), rf.gov.pl/kontakt lub biuro@rf.gov.pl
Kryterium dostępu: osoby ubezpieczone i w sporze dotyczącym ubezpieczeń.

Rzecznik Praw Obywatelskich. Zakres poradnictwa: ochrona praw obywatelskich. Adres i telefon: Aleje Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. 800 676 676 -połączenia bezpłatne z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek – piątek w godzinach 08:00 – 16:00. Adres www lub e-mail: www.rpo.gov.pl lub biurorzecznika@brpo.gov.pl
Kryterium dostępu: każdy, kto uważa, że jego prawa są naruszone.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I MEDIACJA
Adwokaci wyznaczeni przez ORA. Gminy: Biłgoraj, Biszcza, Józefów, Goraj, Frampol, Księżpol. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek – piątek (wg. harmonogramu)  w godzinach 8:00 – 12:00, poniedziałek – dyżur ze specjalizacją mediacja (Miasto Biłgoraj). Informacje i zapisy: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

Radcowie Prawni wyznaczeni przez OIRP. Gminy: Obsza, Łukowa, Potok Górny, Tarnogród, Tereszpol, Turobin. Poniedziałek – piątek (wg. harmonogramu) w godzinach 08:00 – 12:00. Informacje i zapisy: poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

Fundacja Gołębie Serce. Adres i telefon: ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, środa, piątki w godzinach 14:00 – 18:00; wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 14:00. Informacje i zapisy poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA
Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono. Adres i telefon: ul. Sikorskiego 3, 23-400 Biłgoraj. Dostępność (dni i godziny): poniedziałek, środa, piątki w godzinach 10:00 – 14:00, wtorki i czwartki w godzinach 14:00 – 18:00. Informacje i zapisy poniedziałek – piątek w godzinach 08:00 – 15:00 pod nr tel. 668 150 589. Adres www lub e-mail: www.nieodpłatna@bilgorajski.pl