...
Loga Fundusze Europejskie

Nowa Dyrektor DPS dla Kombatantów w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 21 maja, 2020
        Wczoraj, tj. 20 maja 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął kandydaturę na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zaproponowaną przez Komisję Rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru.  Za najlepszą kandydatkę  do zatrudnienia, która posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające optymalne wykonywanie zadań uznano Panią Agnieszkę Kiesz, dotychczasową instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.
 

      Wczoraj, tj. 20 maja 2020 r. Zarząd Powiatu przyjął kandydaturę na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju zaproponowaną przez Komisję Rekrutacyjną  do przeprowadzenia naboru.  Za najlepszą kandydatkę  do zatrudnienia, która posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające optymalne wykonywanie zadań uznano Panią Agnieszkę Kiesz, dotychczasową instruktor terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce.

        Nabór na stanowisko dyrektora DPS dla Kombatantów w Biłgoraju został ogłoszony przez Zarząd Powiatu niespełna 3 miesiące temu, tj. 26 lutego 2020 r. w wyniku wakatu na ww. stanowisku. Od kandydatów wymagano m.in. wykształcenia wyższego, specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, co najmniej 5-letniego stażu pracy, w tym co najmniej 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej.
       Postępowanie egzaminacyjne przeprowadzono zgodnie z procedurami w dn.  6 maja 2020 r. Każdy z kandydatów musiał wykazać się wiedzą z zakresu prawa : ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie Domów Pomocy Społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o pracownikach samorządowych. Brane były pod uwagę również umiejętności dodatkowe m.in. takie jak: systematyczność, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista oraz umiejętności : kierowania zespołem, działania w warunkach stresowych i strategicznego myślenia. Do egzaminu przystąpiło łącznie trzech kandydatów. Czwarty kandydat nie spełnił wymagań formalnych.    

    Agnieszka Kiesz, ukończyła studia wyższe w Łodzi. Tytuł magistra w zakresie pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową uzyskała w 2006 r.  Posiada 13-letnie doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej, w tym kilkumiesięczne na stanowisku kierowniczym. Do chwili obecnej  pracowała w Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce, od 2019 roku w zespole terapii i rehabilitacji. Intensywnie działa społecznie w Stowarzyszeniu, będąc jego Prezesem.  Specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej uzyskała w 2017 r.