...
Loga Fundusze Europejskie

Nowa siedziba OIK-u

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 27 października, 2011
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ma nową siedzibę. Obecnie zajmuje część pomieszczeń w Domu Kombatanta w Biłgoraju (ul. Gen. Komorowskiego 20, tel. (084) 686-41-82). Przeniesienie z dotychczas zajmowanego budynku przy ul. 3-go Maja było konieczne, ponieważ przeznaczony on został do sprzedaży.
 
Przypomnijmy OIK rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009r. – jako jednostka organizacyjna Powiatu Biłgorajskiego. Jest to placówka, w której udzielane jest wszechstronne wsparcie dla: ofiar przemocy w rodzinie, osób pozostających w konflikcie, osób po próbach samobójczych, osób doznających przemocy seksualnej, dzieci wykorzystywanych seksualnie, osób i rodzin z problemem bezdomności, osób i rodzin z problemem uzależnień, osób po przeżyciach traumatycznych i uchodźców. W Ośrodku udzielane jest też poradnictwo specjalistyczne, tj. psychologiczne, rodzinne i socjalne oraz prowadzony jest hostel – zapewniający tymczasowe schronienie dla osób znajdujących się w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się osobiście lub kontaktować się telefonicznie. Ośrodek przeznaczony jest dla potrzebujących z terenu całego powiatu biłgorajskiego.