...
Loga Fundusze Europejskie

Nowe doświadczenia – większe możliwości

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 13 lutego, 2014

logo unijne budowlanka„Nowe doświadczenie – większe możliwości” to nowy projekt realizowany przez ZSBiO w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, który jest realizowany w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

Kwota przeznaczona na organizację, przygotowanie pedagogiczno – językowo – kulturowe, kształcenie za granicą oraz przewóz uczestników wynosi 271 554,13 zł. Uczniowie technikum budowlanego i szkoły zasadniczej, w sumie 32 osoby wyjedzie na 2 – tygodniowe praktyki do Niemiec. Swoje umiejętności będą doskonalić w Ośrodku Kształcenia Zawodowego we Frankfurcie n/Odrą. Młodzież będzie wykonywała prace z zakresu suchej zabudowy, dekoracje z elementów sztukatorskich oraz mury ozdobne. Pozna bliżej kulturę i obyczaje regionu Berlina i Brandenburgii.

Praktyki zagraniczne dają uczestnikom projektu m.in. następujące korzyści:
– zdobycie doświadczenia praktycznego i nowych umiejętności (certyfikaty),
– nauka języków obcych, w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego,
– zwiększenie szans na rynku pracy,
– świadomość konieczności dalszego kształcenia,
– rozwijanie umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, kreatywności, podejmowania ryzyka i odpowiedzialności.

Obecnie trwa 46 godzinne przygotowanie pedagogiczno – językowo – kulturowe. Uczniowie na staż wyjadą w kwietniu i maju 2014r.

/Koordynator H. Gołąb/