...
Loga Fundusze Europejskie

O bezpieczeństwie pieszych

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 18 maja, 2015

bezp 3Głównym tematem czwartej już debaty o bezpieczeństwie pt. „Razem bezpieczniej” zorganizowanej przez Komendę Powiatową Policji w Biłgoraju było bezpieczeństwo pieszych. W spotkaniu udział wzięli policjanci, samorządowcy na czele ze Starostą Biłgorajskim Marianem Tokarskim, przedstawiciele organizacji i instytucji działającej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym i młodzież szkolna. Spotkanie odbyło się w piątek 15 maja w Biłgorajskim Centrum Kultury.

Debatę otwierał podinspektor Artur Deryło Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Biłgoraju:

Naszym celem jest wymiana informacji między przedstawicielami różnych instytucji. Dzisiaj wiodącym tematem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Chodzi o to, żeby przybliżyć działalność policji, wskazać obecne zagrożenia i nowe trendy przestępstw, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali i może wypracowali koncepcję poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Jesteśmy otwarci na wnioski i uwagi od mieszkańców – zaznaczył na wstępie.

Starosta Biłgorajski przypomniał, że powiat biłgorajski należy do najbezpieczniejszych w województwie lubelskim:

Mimo to trzeba eliminować wszelkie sytuacje, które niosą zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym niebagatelny wpływ ma jakość infrastruktury drogowej. W roku ubiegłym przy drogach powiatowych wybudowaliśmy ponad 6 km chodników za ponad 2 mln zł. Mam świadomość, że potrzeby są o wiele większe, ale wykonujemy tyle, ile mamy możliwości finansowych. Rocznie przebudowujemy około 30 km dróg powiatowych. To też zwiększa bezpieczeństwo przejezdności. Ale bezpieczeństwo drogowe to również wiedza i informacja, która przekazywana jest społeczeństwu. Wiele mówi się o tym we wszystkich szkołach podległych powiatowi. Dobrym rozwiązaniem jest realizowane w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie uczniowie kończący szkołę zdają także egzamin na prawo jazdy – wskazywał Starosta Marian Tokarski.

bezp2

Podstawą do debaty była prezentacja o bezpieczeństwie na drogach powiatu w latach ubiegłych, którą przedstawił nadkomisarz Marek Jamroz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Biłgoraju. Przedstawił w niej statystykę wypadków ze szczególnym uwzględnieniem udziału w nich pieszych. Zaznaczył, że najczęstszą przyczyną wypadków jest niedostosowanie prędkości do warunków na drodze. Policjanci zaapelowali też do samorządowców o przeprowadzanie akcji profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i zadeklarowali pomoc w takich akcjach.