...
Loga Fundusze Europejskie

Oferta edukacyjna szkół Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 13 maja, 2013
pracownie-mJuż po raz ósmy szkoły ponadgimnazjalne naszego powiatu prowadzą rekrutację przy pomocy programu komputerowego. Ułatwia on znacząco ten proces, a także czyni go przyjaznym dla ucznia. Nie ma też możliwości, żeby uczeń mający wymaganą liczbę punktów nie dostał się do szkoły jeżeli znajduje się ona na liście jego preferencji. W procesie rekrutacji bez problemów współpracuje ze sobą 11 szkół ponadgimnazjalnych oraz 28 gimnazjów dokładnie i terminowo wypełniając ciążące na nich zadania.
Uczniowie z terenu powiatu otrzymują pomoc w wyborze szkoły i w „znalezieniu się” w systemie naboru w macierzystym gimnazjum.
Uczniów-kandydatów spoza powiatu prowadzą szkoły ponadgimnazjalne lokujące się najwyżej w ich preferencjach tzw. szkoły I wyboru.
20 maja rozpoczyna się najważniejszy dla uczniów etap w którym będą wybierać szkoły, układając swoją listę preferencji. Uczniowie mogą wybrać 3 szkoły i wszystkie oddziały w tych szkołach. Na najwyższej pozycji znajdzie się szkoła i oddział marzeń, na kolejnych szkoły i oddziały będące rozwiązaniami „zapasowymi”. Ostatnie miejsce zajmie opcja najmniej pożądana przez ucznia. Najlepiej, gdy uczeń ułoży jak najszerszą listę preferencji, bo wtedy jest największa szansa na dostanie przydziału do szkoły.
Zasada, która rządzi przydziałem szkół i oddziałów brzmi: uczeń dostanie miejsce w szkole i oddziale, które są najwyżej na jego liście preferencji i do którego ma wystarczającą liczbę punktów.
Zgodnie z „Zasadami rekrutacji” określonymi na ten rok szkolny przez Lubelskiego Kuratora Oświaty uczeń zdobywa punkty za oceny z 4 przedmiotów ze świadectwa szkolnego (max 80 pkt), za egzamin gimnazjalny (max 100 pkt), oraz za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, takie jak: świadectwo z wyróżnieniem, olimpiady, konkursy i aktywność społeczną (max 20 pkt).
Wybór preferencji zakończy się 7 czerwca. W tym czasie uczeń powinien wydrukować podanie z systemu naborowego zawierające uporządkowaną listę wybranych szkół i po podpisaniu przez rodziców dostarczyć je do szkoły I wyboru. Uczniowie, którzy umieszczą na swojej liście preferencji szkoły zawodowe (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa) muszą dołączyć zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w określonych zawodach. Badania lekarskie odbywają się aktualnie w gimnazjach.
Pełną informację o ofercie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w powiecie oraz wymaganiach rekrutacyjnych znajdzie każdy uczeń na stronie internetowej lubelszczyzna.edu.com.pl/Kandydat . Szeroką informację o szkołach prowadzonych przez Powiat zawiera wydany po raz pierwszy informator. Otrzymał go każdy uczeń kończący gimnazjum. Jest on także umieszczony na stronie internetowej www.bilgorajski.pl w zakładce edukacja.
Szkoły ponadgimnazjalne będące pod opieką Powiatu Biłgorajskiego – zarówno licea jak i szkoły zawodowe – należą do przodujących na Lubelszczyźnie i w kraju. Można z pełną odpowiedzialnością polecać je wszystkim uczniom kończącym gimnazja.
Jan Koman Kierownik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym