...
Loga Fundusze Europejskie

Ogłoszenie

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 15 grudnia, 2015

Biłgoraj, dnia 15.12.2015

O G Ł O S Z E N I E

         Starosta Biłgorajski ogłasza, że uchwałą Nr 132/2015 Zarządu Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 grudnia 2015 roku, w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, o wartości zadania 119.892 zł (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) wybrano ofertę złożoną przez Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Biłgorajski” z siedzibą w Biłgoraju, przy ul. Dąbrowskiego 12.

S t a r o s t a

Marian Tokarski