...
Loga Fundusze Europejskie

Olga Goch wyróżniona w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 24 stycznia, 2022

20 stycznia 2022 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Zamościu odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dziedzictwo UNESCO – Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” – Zamość 2021. Laureatką wyróżnioną w tej imprezie została Olga Goch – wychowanka MDK w Biłgoraju. Na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dziedzictwo UNESCO – Parki Narodowe i rezerwaty przyrody” – Zamość 2021, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu nadesłano 619 prac ze 103 placówek z całego kraju. Honorowy Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Zamojski.

Wyrabiając szczególną wrażliwość na otaczający świat młodzi ludzie mogli poszerzyć wiedzę o Parkach Narodowych i rezerwatach przyrody wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Poprzez działania artystyczne, ukazujące faunę, florę i różnorodność krajobrazową unikatowych miejsc, poznawali miejsca i obiekty objęte szczególną ochroną. Udział w konkursie to także promocja szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz biorących udział konkursie placówek.

Komisja obradująca pod przewodnictwem Stanisława Pasiecznego – artysty malarza i grafika – postanowiła najlepszym pracom i ich autorom przyznać nagrody, wyróżnienia oraz kwalifikacje do wystawy.

ola goch
W kategorii V – wychowankowie placówek wychowania pozaszkolnego powyżej 12 roku życia – jedno z trzech wyróżnień zdobyła praca autorstwa Olgi Goch. Ta utalentowana czternastolatka uczęszcza na zajęcia plastyczne do pracowni Tęczowa Malarnia. Jej nauczycielem prowadzącym jest Anna Świca.

Olga stworzyła obraz ukazujący Park Narodowy Sekwoi, który znajduje się w USA. Park słynie z rosnących w nim największych  drzew na świecie. Oryginalność pracy wynika z połączenia malarskich, płaskich plam koloru z graficzną linią podkreślającą formy drzew i tworzących przestrzeń.

Prace wszystkich laureatów prezentowane są na stronie MDK w Zamościu: http://mdk.zamosc.pl/2022/01/dziedzictwo-unesco-parki-narodowe-i-rezerwaty-przyrody-wystawa-pokonkursowa/

Serdecznie gratulujemy Oldze, życząc wielu dalszych sukcesów artystycznych!

/Anna M. Świca/