...
Loga Fundusze Europejskie

Opieka nocna w Tarnogrodzie

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 22 marca, 2011
Od 1 kwietnia w Tarnogrodzie będzie dyżurował lekarz w ramach nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej. Starosta Biłgorajski pomyślnie zakończył negocjacje z dyrekcją Pogotowia w sprawie oddelegowania lekarza do tarnogrodzkiego szpitala. Teraz tylko potrzeba zgody lubelskiego oddziału NFZ. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są realizowane w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego. Udzielane są przez lekarza i pielęgniarkę w trybie ambulatoryjnym i wyjazdowym. W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki w domu chorego. Obecnie na terenie powiatu biłgorajskiego zabezpieczeniem medycznym w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i w dni wolne od pracy zajmuje się Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu. Lekarze dyżurują w Biłgoraju pod adresem: ul. Bartoszewskiego „Wira” 3, tel. (84) 686-00-56 wew. 34.