...
Loga Fundusze Europejskie

Ostatnia sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 3 listopada, 2014

W piątek 31 października br. odbyła się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju ostatni sesja IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Poza radymi, członkami Zarządu Powiatu i kierownikami jednostek organizacyjnych uczestniczyli w niej zaproszeni goście w tym m. in. poseł na Sejm RP Genowefa Tokarska i Burmistrz Miasta Biłgoraj Janusz Rosłan. Obradom przewodniczył Mirosław Późniak – Przewodniczący Rady Powiatu.

Obrady podzielone zostały na dwie części, w pierwszej „roboczej” radni zapoznali się m. in. z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Biłgorajskiego w 2013 roku oraz z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/14, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Podjęli także m. in. uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Biłgorajskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok oraz w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Wprowadzili także zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok.

W drugiej części przyszedł czas na podsumowanie kończącej się, IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju. Była to okazja do przypomnienia najważniejszych inwestycji i przedsięwzięć oraz sposobność do podziękowań. -Minione 4 lata były czasem wytężonej pracy, podejmowania konkretnych rozwiązań i zabiegów na rzecz społeczności lokalnej. Wspólnie z Państwem podjęliśmy wiele bardzo trafnych decyzji w formie uchwał, które już dziś dobrze służą społeczeństwu Powiatu Biłgorajskiego. Nasze dokonania w minionych 4 latach kadencji są konkretnym, trwałym i niezaprzeczalnym dowodem aktywności Zarządu Powiatu, radnych, zaangażowania urzędników samorządowych oraz dobrej współpracy Samorządu Powiatowego z administracją rządową, Gminami, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz mieszkańcami Powiatu. Ta praca nas wszystkich ukierunkowana była przede wszystkim na rozwój i pomyślność naszej Małej Ojczyzny – mówił Marian Tokarski.

Radny za rzetelna i kompetentną prace dziękował także Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak.