...
Loga Fundusze Europejskie

Ostatnie pożegnanie Zygmunta Dechnika, byłego Przewodniczącego Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 10 grudnia, 2013

pogrzeb zygmunta dechnikam9 grudnia 2013 roku w kościele parafialnym pw. św. Jerzego w Biłgoraju odbył się pogrzeb śp. Zygmunta Dechnika, radnego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Biłgoraju, radnego i Przewodniczącego Rady Miasta Biłgoraj, dyrektora Kolegium UMCS w Biłgoraju.

Władze Samorządu Powiatowego na uroczystościach pogrzebowych reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Późniak, Starosta Marian Tokarski i Wicestarosta Stanisław Schodziński. W imieniu władz samorządowych Powiatu Biłgorajskiego zmarłego pożegnał Mirosław Późniak.

Przewodniczący Rady Powiatu mówił: Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Zygmunta Dechnika, Jego śmierć dotknęła nas wszystkich. Śp. Zygmunt Dechnik był osobą aktywną, pełnił wiele funkcji społecznych i samorządowych. Był nauczycielem, dyrektorem Szkoły, dyrektorem Kolegium UMCS, wieloletnim radnym, Przewodniczącym Rady Powiatu i Miasta.

Od chwili gdy poznałem śp. Zygmunta Dechnika zawsze był pełen pomysłów, nadziei i wiary w to, że przy współpracy w dobrze zorganizowanej grupie, można wiele dokonać na rzecz Miasta i Powiatu. Był świetnym organizatorem, który umiał zgromadzić wokół siebie wiele osób, był człowiekiem pełnym zapału i odwagi. Otwarcie mówił to co myślał. W pracy społecznej i samorządowej zawsze kierował się sumiennością, obowiązkiem pomocy innym, zaangażowaniem na rzecz dobra wspólnego. Jakość społecznie wykonywanej pracy rozumiał jako dużą dyspozycyjność, obecność w życiu społeczności lokalnej niejednokrotnie kosztem najbliższych.

Sprawowanie funkcji, którą przyszło mu pełnić traktował jako nie tylko przywilej, ale głównie odpowiedzialność, pracę merytoryczną, organizacyjną, przy dużej presji środowiskowej.

Śp. Zygmunt Dechnik trwale zapisał się w naszej pamięci. Zapamiętamy jego osobę, której działania zawsze były ukierunkowane dla rozwoju Miasta i Powiatu Biłgorajskiego. Żonie, Dzieciom, Rodzinie i najbliższym składam szczere wyrazy współczucia.

Spoczywaj w Pokoju!