...
Loga Fundusze Europejskie

Otwarto 47. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 22 kwietnia, 2022

W Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury trwa 47. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. Wydarzenie organizowane przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej w Warszawie, Tarnogrodzki Ośrodek Kultury, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne, Towarzystwo Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej w Tarnogrodzie, wsparte jest finansowo ze środków budżetu powiatu biłgorajskiego. W uroczystym otwarciu sejmiku uczestniczył wicestarosta Tomasz Rogala.

miedzywojewodzki sejmik tarnogrod 2022 2
Trwający w Tarnogrodzie międzywojewódzki sejmik, jest jednym z pięciu jakie odbywają się w Polsce. Podczas nich występują wiejskie zespoły teatralne, prezentują spektakle. Najlepsze przedstawienia nominowane są na sejmik ogólnopolski, który jesienią odbywa się także w Tarnogrodzie.

miedzywojewodzki sejmik tarnogrod 2022 1
Partnerem wydarzenia jest powiat biłgorajski. -Teatr ludowy, obrzędy, zwyczaje są immanentną częścią naszej kultury, stanowią jej trzon. Podtrzymują naszą tożsamość narodową i tradycje. By to przetrwało musi być odpowiednio finansowane, stąd jako powiat przekazujemy na to konkretne środki. W Tarnogrodzie zobaczyć można dawne obrzędy zaręczyn, wesela, chrzciny, obrzędy związane z pogrzebem czy codzienną pracą. To co było przezywane z pokolenia na pokolenia i jest naszą kulturalną spuścizna – mówi Tomasz Rogala, wicestarosta biłgorajski.