...
Loga Fundusze Europejskie

Pamiętać – o Żołnierzach Wyklętych

Kategoria: Aktualności 2015 Opublikowano: 4 marca, 2015

Starosta Biłgorajski Marian Tokarski wziął udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju. W spotkaniu uczestniczył Marian Klecha dyrektor szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Uroczystość odbyła się w środę 4 marca.

Starosta przypomniał, że zaledwie kilka lat temu przywrócono pamięć bohaterom powojennej rzeczywistości:

Żołnierze Wyklęci oficjalnie uznani zostali uchwałą Sejmu w 2011 roku, gdzie ustanowiono Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. W większości byli to żołnierze Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych, dla których wojna jeszcze się nie skończyła. Po wojnie komuniści, wpierani przez władze sowieckie, z naruszeniem wszelkich zasad demokracji za pomocą fałszerstw, zbrodni i terroru przejęli władzę. Mieli konkretne cele: utrzymać monopol władzy, zbudować w pełni posłuszne społeczeństwo, a wszystkich tych, którzy stawiali jakikolwiek opór zniszczyć i zatrzeć po nich jakiekolwiek ślady – mówił Marian Tokarski.

Z podziemiem niepodległościowym związanych było około 200 tys. Polaków. W prowadzonych przeciwko nim operacjach zginęło 8 tys. żołnierzy. Na kolejne 8,5 tys. sądy wydały wyroki śmierci, z czego połowa była wykonana. Kolejne 20 tys. osób poniosło śmierć w obozach i więzieniach.

Władze komunistyczne zabiegały o to, aby o tych zbrodniach nikt się nie dowiedział. W tym celu pozbywały się ciał pomordowanych, zacierały ślady tajnych pochówków. Wiele rodzin ofiar komunistycznego reżimu do dziś nie może zapalić zniczy i pomodlić się przy grobach bliskich. Tych, którym udało się przeżyć, władza spychała na margines życia społecznego piętnując jako zdrajców. Zwycięzcami okazali się jednak oni – pozbawieni wszelkich praw, tropieni, więzieni, mordowani, ci których chciano wymazać z pamięci – Żołnierze Wyklęci. Pamięć o nich nie przeminęła o czym świadczą z roku na rok coraz większe uroczystości upamiętniające – zaznaczał Starosta.

Ciekawy wykład o Wyklętych miał dr Arkadiusz Jastrzębski, który nie tylko mówił o historii, ale też przybliżył sylwetki żołnierzy i pokazał, że byli to ludzie z różnych środowisk od chłopskich po naukowe. Na zakończenie młodzież z klasy 2b gimnazjum zaprezentowała przejmujące widowisko słowno – muzyczne.