...
Loga Fundusze Europejskie

Pedagodzy nagrodzeni

Kategoria: Aktualności 2011 Opublikowano: 13 października, 2011
den_-_m
Dwudziestu dwóch nauczycieli ze szkół podległych Powiatowi Biłgorajskiemu otrzymało Nagrody Starosty. Okazją do uznania ich dobrej pracy było święto z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele wyróżnieni zostali podczas spotkania, które odbyło się w środę, 12 października, w auli LO im. ONZ.
Organizatorem było Lubelskiego Kuratorium Oświaty, LO im. ONZ oraz Starosta Biłgorajski. Wzięli w nim udział także nauczyciele wyróżnieni z okazji DEN z powiatów byłego województwa zamojskiego: biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Wśród zaproszonych gości byli: Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska, Tomasz Pękalski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, ks. dr Wiesław Galant Wikariusz Biskupi ds. Nauki i Wychowania Katolickiego oraz Anna Dudek – Janiszewska Wicekurator Oświaty na Lubelszczyźnie i Jan Lelonek kierownik Oddziału Zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie.
Uroczystość otwierał Marian Tokarski Starosta Biłgorajski, który przywitał gości i podsumował oświatę w powiecie. Przypomniał, że ogółem we wszystkich typach szkół kształci się ponad 15 tys. uczniów. Z tytułu subwencjonowania zadań oświatowych przez państwo, do powiatu trafia corocznie ponad 100 mln zł. Pracę znajduje tu ponad 2 tysiące nauczycieli.
– Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim serdeczne podziękowania za wychowawczy i dydaktyczny trud. Życzę Państwu aby zaszczytna misja nauczyciela, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość w budowaniu fundamentów pomyślnej przyszłości – mówił Starosta.
Podsumował też stan biłgorajskiej oświaty. Zaznaczył iż efekty pracy w szkołach podległych powiatowi są bardzo dobre.
– Świadczą o tym wyniki matur, które w ubiegłym roku ulokowały nasz powiat na 4 miejscu w województwie. W roku bieżącym zdawalność była równie wysoka. Cieszy nas szczególnie pierwsze miejsce uczniów liceów ogólnokształcących z geografii na poziomie rozszerzonym, pierwsze miejsce uczniów liceów profilowanych z matematyki oraz języka niemieckiego oraz w technikach czteroletnich pierwsze miejsce z biologii i języka angielskiego i drugie z matematyki – chwalił starosta.
Na zakończenie wręczył dyplomy okolicznościowe i nagrody. Wyróżnieni zostali:
Zespół Szkół Ogólnokształcących – Andrzej Łokaj, Krzysztof Litwiniuk, Barbara Chołyst, Arkadiusz Jastrzębski, Krzysztof Wesołowski, i Barbara Kłubko.
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – Beata Luchowska, Barbara Dziurzyńska, Danuta Dmucha, Ewa Pintal.
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej – Anna Różańska, Marzena Oleszek, Eugenia Szozda, Alina Szpakowska.
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących – Krzysztof Blicharz, Anna Michalska, Beata Koczot, Anna Flor, Tomasz Karolczak.
Zespół Szkolno – Rewalidacyjny w Teodorówce – Maria Wilkos.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju – Aneta Żółw.
Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju – Joanna Łukaszczyk.
Dodatkowo: Barbara Obszańska dyrektor ZSZiO, Renata Socha dyrektor MDK, Alina Swacha dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz Marzena Kopacz dyrektor Zespołu Szkolno – Rewalidacyjnego z Biłgoraja wyróżnione zostały srebrną monetą powiatu biłgorajskiego.