...
Loga Fundusze Europejskie

Pierwsza narada w sprawie urządzenia LASU

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 26 listopada, 2019

urządzenia_lasu

Przedmiotem narady będzie m.in. omówienie:

  • podstaw prawnych i technicznych sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  • celów gospodarczych i zasad planowania gospodarki leśnej w zakresie użytkowania, hodowli i ochrony lasów w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej oraz sposobów ich realizacji z uwzględnieniem warunków przyrodniczych oraz aktualnego stanu lasów,
  • form ochrony przyrody i ich wpływu na planowanie zadań gospodarczych,
  • ograniczeń wynikających z lokalizacji lasów osób prywatnych w granicach stref ochrony uzdrowiskowej,
  • ochrony przeciwpożarowej lasów,
  • działań związanych z wyłożeniem projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, składanych wniosków i zastrzeżeń przez zainteresowanych właścicieli lasów.