...
Loga Fundusze Europejskie

Pilotażowy program Rehabilitacja 25 plus

Kategoria: rok 2019 Opublikowano: 10 lutego, 2021

Źródło finansowania: PFRON.

Okres realizacji projektu: 06.09.2019r. – 31.08.2020r.

Całkowita wartość projektu

175 000,00 zł

Wartość wkładu własnego

0,00 zł

Wartość dofinansowania

175 000,00 zł

Cel projektu: Wypracowanie rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

Miejsce realizacji: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

Opis zadań, korzyści: Udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo, pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego.

Koordynatorzy i inne osoby zaangażowane w projekt: koordynator-dyrektor szkoły, terapeuci i psycholog- nauczyciele szkoły, pomoc terapeutom- osoba nie będąca pracownikiem szkoły, zatrudniona na umowę zlecenie, księgowa – pracownik administracyjny szkoły.

Opracował: Zespół Szkół Specjalnych w Biłgoraju (ZSS)