...
Loga Fundusze Europejskie

Podsumowanie Akcji dokarmiania ptaków zimą

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 21 lutego, 2019

2Podsumowanie Akcji dokarmiania ptaków zimą przeprowadzanej każdego roku w okresie jesienno–zimowym przez pracowników Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa tutejszego Starostwa w palcówkach oświatowych na terenie powiatu biłgorajskiego w ramach Programu Edukacji Ekologicznej Dla Powiatu Biłgorajskiego.

Od roku 2010 pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa podejmują działania potrzebne do utrzymania populacji ptaków dziko żyjących, występujących w lasach na terenie Powiatu Biłgorajskiego poprzez lokalizację w miejscach buforowych budek lęgowych. Również od kilku lat prowadzona jest akcja dokarmiania ptaków. W ramach promowania postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży pracownicy Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa przekazują placówkom oświatowym budki lęgowe, karmniki oraz karmę dla ptaków dziko żyjących.

1 2

3Celem Akcji pod nazwą „Zimą pamiętamy o ptakach” jest ochrona ptaków zimujących w Polsce poprzez: propagowanie prawidłowych zasad zimowego dokarmiania ptaków, wykładanie karmy dla ptaków w okresach mrozu i zalegania pokrywy śnieżnej, naukę obserwacji i rozpoznawania ptaków zimujących w Polsce, kształtowanie aktywnej, świadomej i odpowiedzialnej postawy wobec przyrody.4

W grudniu 2018 r. oraz styczniu 2019 r. pracownicy Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa przeprowadzili w 33 placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i innych) na terenie powiatu biłgorajskiego akcję edukacyjną, w większości połączoną z pogadankami, dotyczącą dokarmiania ptaków dziko żyjących oraz przekazali zakupioną karmę dla ptaków. 5

Podczas prowadzonych prelekcji poruszona została między innymi kwestia dotycząca ptaków zimujących w Polsce, które można spotkać w karmnikach i w przydomowych ogrodach oraz co zmusza inne do wędrówek do „ciepłych krajów”.6

W ramach prelekcji w większości placówek przeprowadzono konkursy, w których nagrodami były upominki przekazane przez Starostwo Powiatowe w Biłgoraju (zakładki, torby, linijki, kubki, długopisy, opaski odblaskowe, notesy i inne). Ponadto dla najmłodszych przekazano zakładki oraz kolorowanki z różnymi gatunkami ptaków przygotowane przez pracowników Wydziału.

Opracowała Barbara Kloc