...
Loga Fundusze Europejskie

Podsumowanie Narady Techniczno-Gospodarczej

Kategoria: Aktualności 2020 Opublikowano: 7 września, 2020

Informacja z dnia 31.08. 2020 r. dotyczący opracowania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu niestanowiących Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego w Gminie Biłgoraj dla obrębów: Sól, Smólsko Małe, Smólsko Duże oraz Korczów.

z dnia 31.08. 2020 r. dotyczący opracowania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu niestanowiących Skarbu Państwa na terenie powiatu biłgorajskiego w Gminie Biłgoraj dla obrębów: Sól, Smólsko Małe, Smólsko Duże oraz Korczów.

Celem NTG było przede wszystkim ustalenie szczegółowych wytycznych do wykonania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zasad ich sporządzania.
      Szczegóły przedsięwzięcia przedstawił Dyrektor Wydziału Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu, Pan Maciej Lewandowski, reprezentujący wykonawcę UPUL firmę TAXUS UL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Celem zwołanej Narady Techniczno – Gospodarczej było m.in.:
•    omówienie podstaw prawnych opracowania planów tj.  ustawa o lasach z 1991 roku, rozporządzenie ministra środowiska z 2012 roku oraz zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 2016,
•    przedstawienie harmonogramu  trwających prac taksacyjnych  oraz ich zakończenie,
•    omówienie synchronizacji działań proceduralnych i organizacyjnych zainteresowanych stron warunkujących sprawny przebieg prac i zatwierdzenie projektów uproszczonych planów urządzenia lasu,
•    ustalenie zakresu i sposobu ewentualnego wykonania prac dodatkowych lub zamiennych.
Narada odbyła się w dniu 31.08.2020 r. o godz. 11.00  w sposób zdalny przez platformę Google Meet ze względu na możliwość  zagrożenia epidemicznego wirusem Covid-19.

Uczestnicy narady:

przedstawiciel firmy TAXUS UL Sp. z o.o.-wykonawca planów,
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,
pracownicy wydziału ROŚiL  Starostwa Powiatowego w Biłgoraju,

Załączniki:
Prezentacja z Narady Techniczno-Gospodarczej opracowanych UPUL.