...
Loga Fundusze Europejskie

Położenie geograficzne Powiatu Biłgorajskiego

Kategoria: BEZ kategorii Opublikowano: 8 września, 2009
Powiat biłgorajski zajmuje obszar 1 678 km2, co stanowi odpowiednio 6,68% powierzchni województwa lubelskiego i 0,5% powierzchni kraju, zamieszkuje go około 104 tys. mieszkańców, średnia gęstość zaludnienia wynosi 62 osoby na 1 km2.

Powiat biłgorajski położony jest w południowej części województwa lubelskiego.

Na terenie powiatu występują mikroregiony: Wyżyna Lubelska, Roztocze i Kotlina Sandomierska. Mniejszymi jednostkami fizjograficznymi w ramach Wyżyny Lubelskiej są: Wyniosłość Giełczewska i Padół Zamojski, dla Roztocza: Roztocze Zachodnie i Środkowe, a dla Kotliny Sandomierskiej: Równina Biłgorajska i Płaskowyż Tarnogrodzki.

Od zachodu powiat biłgorajski sąsiaduje z powiatem niżańskim i janowskim, od północnego – zachodu z powiatem lubelskim, od północnego – wschodu z powiatem krasnostawskim, od wschodu z powiatem zamojskim, od południowego – wschodu z tomasowskim, a od południa z powiatami lubaczowskim, leżajskim i przeworskim przynależnymi do województwa podkarpackiego.

{gallery}turystyka/polak{/gallery}

Fot. L. Grabias, 2011 sierpień, widok od strony Zwierzyńca

W skład powiatu wchodzą:
  • 1 gmina miejska: Biłgoraj
  • 3 gminy miejsko – wiejskie: Frampol, Józefów, Tarnogród
  • 10 gmin wiejskich: Biłgoraj, Aleksandrów, Biszcza, Goraj, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tereszpol, Tarnogród

Powiat ma charakter rolniczy, 43 % powierzchni zajmują użytki rolne, a 80% mieszkańców gmin wiejskich utrzymuje się z rolnictwa.