...
Loga Fundusze Europejskie

Powiat biłgorajski otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu „Aktywna tablica”

Kategoria: Aktualności 2022 Opublikowano: 9 listopada, 2022

Na podstawie umowy nr 56/AT/2022, zawartej 17 sierpnia br., z Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego, powiat biłgorajski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 70 tys. zł. Środki pochodzą z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

aktywna tablica tablica informacyjna
W ramach zadania dofinansowanie otrzymały następujące szkoły ponadpodstawowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Biłgorajski:

1. Technikum Budowlane w Zespole Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
2. Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
3. Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju;
4. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju;
5. Technikum Mechaniczno – Elektryczne w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju.

Każda z ww. placówek otrzymała wsparcie w kwocie 14 tys. zł. Zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych w ramach zadania szkoły mają zakupić laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audio-wizualnej, tablice interaktywne z projektorami oraz interaktywne monitory dotykowe.

Całkowita wartość zadania to 87,5 tys. zł.

Program Aktywna Tablica to najnowszy program rządowy uchwalony przez Radę Ministrów. W jego ramach, podstawowe szkoły publiczne oraz niepubliczne mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 14 tyś. zł na zakup sprzętu takiego jak m. in.: projektory interaktywne, ekrany dotykowe oraz tablice interaktywne.