...
Loga Fundusze Europejskie

POWIAT BIŁGORAJSKI W PARTNERSTWIE CYFROWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 4 kwietnia, 2023

Wicestarosta biłgorajski Tomasz Rogala, 3 kwietnia 2023 r., podpisał w imieniu władz powiatu biłgorajskiego porozumienie z 21 innymi samorządami powiatowymi, w ramach projektu: „e-Geodezja II – uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego”.

To zadanie wpisane na listę operacji o znaczeniu strategicznym w programie Fundusze Europejskie dla województwa lubelskiego na lata 2021 – 2027. -To kontynuacja już podjętych dziań w ramach dofinansowania na 2016 – 2021 projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – podkreśla Tomasz Rogala.

Naszą ambicją jako sygnatariuszy tego porozumienia jest, by na terenie Lubelszczyzny nie było tzw. białych plam, jeśli chodzi o cyfrowy zasób geodezyjny. –Chcemy by całość naszego województwa była objęta mapami cyfrowymi. Ponadto przewiduje się uruchomienie nowych e-usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania – dodaje wicestarosta Rogala.

Liderem projektu jest powiat lubelski, który będzie koordynował działania wszystkich partnerów. Koszt działań wynosi ponad 133 mln zł, z czego 113 mln zł to środki pochodzące z Funduszy Unijnych. Przewiduje się, że realizacja projektu potrwa do 2027 roku.

-Działanie jest o tyle istotne, bo modernizacja gruntów, a co za tym idzie stworzenie nowych map i naniesienie granic nieruchomości pozwala na ułatwienie w przyszłości prac geodezyjnych geodetom ale i na uporządkowanie kwestii geodezyjnych i wpłynie na lepszą i łatwiejszą dostępność dla mieszkańców – wyjaśnia Tomasz Rogala.

Foto: Tomasz Banaszek