...
Loga Fundusze Europejskie

POWIAT ZŁOŻYŁ WNIOSEK O WSPARCIE. CHODZI O 1,5 MLN ZŁ NA REMONT MOSTU NA ULICY LUBELSKIEJ W BIŁGORAJU

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 19 kwietnia, 2023

„Roboty budowlane na zabytkowym moście w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju” – to nazwa zadania, które przy wsparciu środków z programu „Ochrony zabytków” chce realizować samorząd powiatu biłgorajskiego. Wniosek do rządowego programu złożony został w połowie marca 2023 roku.

– Szacujemy, że nasz wkład własny w tę inwestycje będzie na poziomie 2%, przy wartości inwestycji szacowanej na 1,5 mln zł – podkreśla Andrzej Łagożny, członek Zarządu Powiatu.

Jak wynika, z dokumentów, most drogowy w ciągu ulicy Lubelskiej w Biłgoraju jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie belek wzmocnionych łukiem. Ustrój oparty jest na przyczółkach masywnych z podwiązanymi skrzydłami bocznymi zabezpieczającymi nasyp drogowy na podjeździe.

– Planujemy, że zakres robót objętych projektem dotyczył będzie prac przygotowawczych i robót ziemnych, naprawy uszkodzeń powierzchni podpór mostu wraz z reprofilacją i zabezpieczeniem powierzchni betonowych, wykonaniem izolacji na moście oraz nawierzchni asfaltowej na obiekcie i dojazdach, odtworzenie stożków, wykonanie schodów skarpowych do obsługi technicznej i oczyszczenie łożysk i zabezpieczenie antykorozyjne – wyjaśnia Maria Góralska, dyrektor ZDP w Biłgoraju.

Most figuruje w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez burmistrza miasta Biłgoraja w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Został on wykonany w latach 1930 – 1934.

– Stan obiektu jest niepokojący i wymaga wykonania prac budowlanych w celu poprawy parametrów techniczno – użytkowych, spełniających wymagania dla obiektów tego typu na drogach publicznych – mówi Andrzej Łagożny.

– To jedna z ważniejszych przepraw na terenie naszego powiatu. Natężenie ruchu na ulicy Lubelskiej jest bardzo duże. Jest to ulica wylotowa z Biłgoraja, która prowadzi bezpośrednio do drogi wojewódzkiej Nr 835. Tak więc most ten posiada strategiczne znaczenie – podkreśla wicestarosta Tomasz Rogala.

Zadanie inwestycyjne jest w pełni przygotowane. Powiat biłgorajski jako inwestor posiada decyzję pozwolenia na budowę po uprzednim uzgodnieniu prac z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Przewidziany okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy.

 Jeśli otrzymamy wsparcie, chcielibyśmy by prace zakończyły się w pierwszej połowie 2024 roku. Przewidywana wartość inwestycji to 1,5 mln zł, a deklarowana kwota udziału własnego powiatu to 30 tys. zł – dodaje wicestarosta Rogala.

Wnioskowana kwota wsparcia to 1,47 mln zł.