...
Loga Fundusze Europejskie

POWOŁANIA DYREKTOROM WRĘCZONE

Kategoria: Aktualności Opublikowano: 19 kwietnia, 2023

Zarząd Powiatu, podczas posiedzenia, które odbyło się 19 kwietnia 2023 roku, podjął uchwałę o powołaniu – od 1 września 2023 roku – dyrektorów ZSBiO i RCEZ. Kandydatów wyłonił konkurs, który odbył się w kwietniu br. Z rąk starosty biłgorajskiego Andrzeja Szalipa nominacje odebrali Stanisław Sitarz na stanowisko dyrektora ZSBiO w Biłgoraju i Jarosław Dubiel na stanowisko dyrektora RCEZ w Biłgoraju.

Obaj dyrektorzy z placówkami którymi zarządzają związani są od rozpoczęcia nauki w szkole średniej. W przypadku Stanisława Sitarza był to rok 1983, kiedy rozpoczął naukę w Zespole Szkół Budowlanych. Od 2002 roku, był w tej szkole kierownikiem zajęć praktycznych. W 2013 roku wybrany został na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. We wrześniu 2023 roku rozpocznie trzecią kadencję zarządzania placówką.

Jarosław Dubiel w 1994 roku rozpoczął naukę w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Biłgoraju (późniejsze RCEZ). Od 2003 roku jest nauczycielem w tej szkole, a od roku 2017 pełni funkcję zastępcy dyrektora Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju. Placówką zarządzał będzie jako dyrektor od 1 września 2023 roku.

Obaj dyrektorzy powołani zostali na 5-letnią kadencję.

-Nie ukrywamy, że z osobami panów dyrektorów wiążemy wielkie nadzieje. O ile ważne i istotne są inwestycje, remonty infrastruktury, projekty i działania prorozwojowe. To szczególnie istotne jest wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia w konkretnych zawodach i umiejętnościach. Na to, jako Zarząd i Rada Powiatu, stawiamy szczególnie. Młodzież to nasza przyszłość – podkreślał starosta Andrzej Szarlip.

Gratulując dyrektorom, członkowie Zarządu Powiatu w osobach wicestarosty Tomasza Rogali oraz członków: Marii Gałki, Andrzeja Łagożnego i Jana Małyszy, podkreślali doświadczenie oby panów w zarządzaniu placówkami edukacyjnymi.

O współpracy z organem prowadzącym zapewniali obaj dyrektorzy, dziękowali za inwestycje i programy realizowane w szkołach oraz zapewniali o podjęciu wszelkich działań, które owocować będą dalszym rozwojem placówek.