...
Loga Fundusze Europejskie

Prace przy budowie „Sieci Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Lubelskie” rozpoczęte

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 19 marca, 2014

szerokopasmowy internetmProjekt zakłada zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa, sieci szerokopasmowej, węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającej mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie.

Celem tego programu jest „Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju”. Realizacja tego przedsięwzięcia ma zwiększyć dostęp do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Budowana infrastruktura obejmuje elementy pasywne i aktywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej, adaptacja oraz wyposażenie w odpowiednie instalacje pomieszczeń, które będą pełniły funkcję węzłów telekomunikacyjnych i CZS. 19 marca br. w Soli odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji projektu. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Urzędu Marszałkowskiego, generalnego wykonawcy i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju oraz samorządu Gminy i Miasta Bilgoraj.

-Dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku niewątpliwie Internet jest w dzisiejszych czasach podstawowym narzędziem w pracy, ale także środkiem szeroko wykorzystywanym w życiu codziennym. Wraz ze wzrostem liczby użytkowników, Internet rozwija się coraz szybciej, stając się jedną z najdynamiczniejszych gałęzi życia społeczno – ekonomicznego, wyznaczając nowe standardy, poszerzając horyzonty, niwelując granice, dając dostęp do wiedzy, wiadomości i informacji. Internet staje się „autostradą” po której jako jego odbiorcy możemy podróżować przez bogactwo kultury, nauki, komunikacji – podkreśla Marian Tokarski. Starosta Biłgorajski wyraził także wiarę w to, że realizacja zadania przyczyni się w sposób znaczący do większego i efektywniejszego wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej.