...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na XXXIV sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2014 Opublikowano: 19 marca, 2014

Uprzejmie zapraszam na XXXIV sesję IV kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się w dniu 27 marca 2014 roku o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. Tadeusza Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w Powiecie Biłgorajskim.
6. Roczne sprawozdanie z gospodarowania nieruchomościami Powiatu Biłgorajskiego w 2013 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Biłgorajskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu zadań, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
11. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
12. Wnioski i oświadczenia Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.

Mirosław Późniak
Przewodniczący Rady Powiatu w Biłgoraju