...
Loga Fundusze Europejskie

Prawo a biznes w nowym roku

Kategoria: Aktualności 2013 Opublikowano: 18 stycznia, 2013

przedsiebiorcy-mPrzedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą spotkali się w poniedziałek, 14 stycznia, w Starostwie Powiatowym w Biłgoraju. Głównym organizatorem spotkania była Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy ze Starostą Biłgorajskim, Powiatowym Urzędem Pracy i Urzędem Skarbowym w Biłgoraju. Omawiano zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej w nowym roku. Gości witał Starosta Marian Tokarski, a Irena Gadaj prezes BARR koordynowała przebieg spotkania.

 

Rozpoczęto od prezentacji oferty dla przedsiębiorców przez Danutę Łagożną dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju. Pani dyrektor omówiła ofertę szkoleń dla osób bezrobotnych oraz formy zatrudnienia na staże i prace interwencyjne, a także możliwości pozyskania środków do wyposażenia stanowiska pracy. O zasadach i możliwościach skorzystania z funduszu pożyczkowego w BARR mówiła Renata Łokaj Dyrektor Funduszu. Nowe zasady rozliczania się przedsiębiorców z urzędem skarbowym omówiła m.in. Joanna Kudyba z Zastępca Naczelnika US w Biłgoraju. O formach współpracy z przedsiębiorcami mówił Piotr Janczarek Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Województwa Lubelskiego. Spotkanie organizowane zostało w związku z rozpoczęciem przez BARR S.A. w Biłgoraju realizacji Projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Magdalena Szewczuk