...
Loga Fundusze Europejskie

Prawo jazdy w Biłgoraju

Kategoria: Aktualności 2017 Opublikowano: 10 kwietnia, 2017

word1Oficjalne otwarcie oddziału WORD w Biłgoraju odbyło się w piątek, 7 kwietnia. Ośrodek zlokalizowany na obiektach Autodromu został poświęcony, a jego organizatorzy symbolicznie przecięli wstęgę.

 

W ośrodku można zdawać egzaminy państwowe prawa jazdy na kategorie: AM, A1, A2, A, B1, B. Mówił o tym Janusz Szatkowski dyrektor WORD w Zamościu:

– Dopięliśmy swego wspólnie z panem Starostą i władzami lokalnymi. To wspaniały dzień, kiedy możemy oficjalnie otwierać oddział terenowy w Biłgoraju WORD-u w Zamościu. Będą tu przeprowadzane państwowe egzaminy praktyczne na prawo jazdy oraz egzaminy teoretyczne. Władze samorządowe i społeczność lokalna byli bardzo zainteresowani otwarciem ośrodka w Biłgoraju, dlatego cieszę się, bo w końcu się udało.

word2

Starosta Biłgorajski Kazimierz Paterak przypomniał historię powstania ośrodka:

– Starania rozpoczęły się jeszcze w 2008 roku. Podjął je ówczesny Zarząd Powiatu na czele z nieżyjącym już Starostą Markiem Onyszkiewiczem. Jednak ze względów proceduralnych oddział nie mógł powstać. W 2015 roku Zarząd ze Starostą Marianem Tokarskim przy współpracy samorządu Miasta Biłgoraj podjęli ponowną próbę utworzenia WORD w Biłgoraju – przypomniał Starosta – W 2016 roku Zarząd Powiatu zaproponował jako miejsce WORD pomieszczenia na Autodromie. Chciałbym bardzo podziękować Staroście Marianowi Tokarskiemu i Burmistrzowi Rosłanowi za zaangażowanie oraz radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego za wsparcie tego projektu. Dziękuję też dyrektorowi Jerzemu Buczko za nadzór nad wszelkimi pracami przygotowawczymi – zaznaczył Starosta Paterak.

Z aprobatą o nowym ośrodku WORD wypowiadał się także Krzysztof Hetman Poseł do PE:

– Samorząd to doprowadzanie do sytuacji, w której usługi są jak najbliżej mieszkańca. Cieszę się, że wszystkie samorządy: gminy, miasta, powiatu i województwa połączyły siły i doprowadziły do tego, że ta usługa: jaką jest możliwość zdawania egzaminów na prawo jazdy, jest blisko mieszkańców tego regionu.

word3

Adaptację Autodromu na potrzeby WORD nadzorował Jerzy Buczko dyrektor RCEZ.

– Wymieniono podłogi, wymalowano sale, wymieniono okna i drzwi. Dodatkowo odświeżono elewację. Nasza szkoła z racji kierunków kształcenia wpisuje się w działalność WORD. Uczniowie składają u nas egzaminy z przygotowania do pełnienia roli kierowcy m.in. pojazdów samochodowych – mówił dyrektor.

W otwarciu oddziału udział wzięli m.in.: Krzysztof Hetman Poseł do PE, Michał Zdun Dyrektor Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Starosta Biłgorajski Kazimierz Paterak, Burmistrz Janusz Rosłan, Wójt Gminy Biłgoraj Wiesław Różyński, Wicestarosta Jarosław Piskorski, Michał Dec zastępca Burmistrza Biłgoraja, podkom. Marek Kanar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Biłgoraju, ks. mgr Jerzy Kołtun dziekan dekanatu północ diecezji zamojsko – lubaczowskiej oraz zastępca dyr. ZUS w Biłgoraju i dyrektorzy oddziałów WORD z województwa lubelskiego: z Chełma, Lublina i Białej Podlaskiej.

word4