...
Loga Fundusze Europejskie

Zaproszenie na sesję

Kategoria: Aktualności 2016 Opublikowano: 18 lipca, 2016

Zapraszamy na XXI sesję V kadencji Rady Powiatu w Biłgoraju, która odbędzie się 23 lipca 2016 roku o godz. 9 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki 94, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez radnego Jerzego Ryszarda Krasonia wg treści określonej w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym.
 6. Zgłoszenie i prezentacja kandydata na funkcję członka Zarządu Powiatu.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Przeprowadzenie przez Komisję Skrutacyjną głosowania tajnego w przedmiocie wyboru członka Zarządu Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy zlokalizowanej na terenie Miasta Biłgoraj.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej zlokalizowanej na terenie Miasta Biłgoraj.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Biłgoraj.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Potok Górny.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 17. Informacja Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.