...
Loga Fundusze Europejskie

Profilaktyka po lubelsku

Kategoria: Aktualności 2019 Opublikowano: 24 września, 2019

plakat 1Profilaktyka jest niezwykle istotną częścią medycyny od zawsze niedoinwestowaną i zaniedbywaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W związku z tym, że działania profilaktyczne i edukacja zdrowotna w Polsce przedstawia wiele braków, lekarze rodzinni zrzeszeni w Lubelskim Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców podjęli inicjatywę zmniejszenia tych niedostatków przynajmniej wobec własnych pacjentów.

Cegłą łatającą wyrwę w murze profilaktyki jest „Profilaktyka po lubelsku”, cykl akcji profilaktycznych prowadzonych na terenie województwa lubelskiego przez lekarzy zrzeszonych w LZLR-P i skierowany do ich pacjentów. Pierwsza, inauguracyjna akcja cyklu odbyła się w 2015 roku 22 września w Międzynarodowy Dzień Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej. Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród pacjentów świadczącym o dużej potrzebie podobnych działań.

Dotychczasowe efekty akcji są mierzalne – wykonano kilkanaście tysięcy badań morfologii krwi. Ale czy da się policzyć wartość ludzkiego życia? Wśród osób, które zarejestrowały się w trakcie akcji profilaktyka po lubelsku jako potencjalni dawcy komórek macierzystych szpiku są tacy, którzy zostali dawcami faktycznymi dając tym samym innym jedyną szansę na ratunek. Kontynuując dobrą tradycję, również w tym roku w związku z Międzynarodowym Dniem Świadomości Przewlekłej Białaczki Szpikowej obędzie się kolejna piąta akcja profilaktyka po lubelsku. W ramach akcji przewidziana jest edukacja dotycząca potrzeb transplantacji komórek macierzystych szpiku oraz możliwości zostania ich dawcą. W tym zakresie akcję wspiera partner – Fundacja DKMS. W przychodniach biorących udział w tym przedsięwzięciu będą plakaty i ulotki informujące o szczegółach transplantacji komórek macierzystych szpiku. Personel przychodni będzie udzielał wyjaśnień w tej kwestii i rejestrował potencjalnych dawców komórek macierzystych szpiku. Każdy, kto zdecyduje się zostać potencjalnym dawcą może się zarejestrować w swojej przychodni od 23 września do 27 września w godzinach od 8:00 do 18:00.

W tych dniach przychodnie uczestniczące w akcji będą pobierać swoim pacjentom krew na morfologię krwi. Wykonawcą analiz będzie Centrum Medyczne LUXMED – kolejny partner akcji. Badanie zostanie wykonane każdemu pacjentowi przychodni, który w tym celu się zgłosi. Wyniki badań przekażą pacjentom ich lekarze rodzinni. Badania są dla pacjentów bezpłatne, a ich koszty pokrywają przychodnie. Szczegółowe daty i godziny pobierania krwi należy ustalić w swojej poradni lekarza rodzinnego.

Mamy nadzieję, że w długiej perspektywie profilaktyka po lubelsku przyniesie znamienne korzyści. Wyniki pobranych morfologii są do oceny niemal natychmiast. Budowanie świadomości pacjentów w zakresie problemów zdrowotnych, w tym hematologicznych i wskazywanie możliwości ich rozwiązywania jest procesem długotrwałym. Oczywistym jest, że na efekty edukacji przyjdzie poczekać. Bardzo ważny jest każdy potencjalny dawca komórek macierzystych szpiku zarejestrowany w trakcie akcji, bo jest on jeszcze jedną szansą dla potrzebującego chorego człowieka. Jednak dopiero odpowiedni poziom edukacji środowiskowej ma szansę sprawić, że bycie dawcą będzie powszechne, a szans na leczenie dla chorych hematologicznych więcej. Profilaktyka po lubelsku – nasz produkt regionalny to wspólne działania lekarzy rodzinnych, hematoonkologów i pacjentów na rzecz polskiej transplantologii.