...
Loga Fundusze Europejskie

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Kategoria: Aktualności 2018 Opublikowano: 20 listopada, 2018

Biłgoraj, dnia 20.11.2018 r.

 O G Ł O S Z E N I E

Starosta Biłgorajski ogłasza, że Uchwałą Zarządu Powiatu w Biłgoraju Nr 193/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku, w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy punktu wybrano następujące oferty na:

  1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej – od godz. 7 30 do godz. 1130 – wysokość dotacji 60 060 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) oraz 3000 zł( trzy tysiące złotych) na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej – wybranoofertę: Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Biłgorajski,z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 12 w Biłgoraju.
  2. Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – od godz. 1130 do godz. 1530 – wysokość dotacji 60 060 zł (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych) na realizację zadania z zakresu edukacji prawnej –wybrano ofertę:Związku Młodzieży Wiejskiej,z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 6/6 .